Definicja materiału - trawertyn

Co to jest trawertyn? (stone)

Trawertyn (martwica wapienna, źródleniec, tuf wapienny) - porowata skała osadowa składająca się głównie z kalcytu i aragonitu. Odmiana martwicy wapiennej. Zwykle białego koloru, często z żółtymi lub czerwonymi uwarstwieniami. W martwicach często występują szczątki roślin i zwierząt. Przyczyną powstawania jest ubytek dwutlenku węgla z roztworu, co następuje najczęściej na skutek spadku ciśnienia związanego z wypływem wód podziemnych na powierzchnię, asymilacji przez rośliny lub dyfuzji do atmosfery wynikającej z intensywnego ruchu wody. We Włoszech często stosowany jako materiał budowlany.

Miasta z konstrukcjami, w których trawertyn jest jednym z głównych materiałów