Strona informacyjna o kategorii kościół

Co to jest kościół? (construction)

budynek przeznaczony do sprawowania czynności sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw oraz czci Boga. Miejsce w którym zbierają się regularnie wyznawcy tej samej wiary. Współcześnie pełni ważną funkcję turystyczną.