Definicja materiału - cegła

Co to jest cegła? (clay)

Materiał budowlany zazwyczaj w kształcie prostopadłościanu złożony z gliny, wapna, piasku, cementu i w zależności od rodzaju z innych związków mineralnych. Cegła jest odporna na warunki atmosferyczne i procesy mechaniczne. Jest powszechnie stosowana w budownictwie.

Miasta z konstrukcjami, w których cegła jest jednym z głównych materiałów