Praga - cegła

markerA Kościół św. Mikołaja w Pradze Kościół św. Mikołaja (chrám svatého Mikuláše) - barokowy kościół w Pradze w dzielnicy Malá Strana, na Rynku Małostrańskim. Pierwotny kościół św. Mikołaja powstał w tym miejscu jeszcze w XIII w. - był to wówczas kościół farny lokowanego tu miasta Mała Strana (wówczas noszącego nazwę Nowe Miasto), zo... Kościół św. Mikołaja w Pradze - zdjęcie
markerB Hradczany Hradczany (Hradčany) - powstała w XIV w. "królewska" dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy w Pradze. W jej skład wchodzi kompleks zamku królewskiego (założonego w IX wieku ), bazylika św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody królewskie z Belwederem oraz, budowana przez 6 stuleci, katedra ś... Hradczany - zdjęcie
markerC Malá Strana Malá Strana (Mała Strona) – dzielnica Pragi, do 1784 samodzielne miasto położone u stóp praskiego zamku, na lewym brzegu Wełtawy. Założona została w 1257 przez króla Przemysława Ottokara II. Osiedlili się tutaj koloniści z północnych Niemiec. Początkowo nazywała się Nowym Miastem , natomiast już od ... 				Malá Strana			 - zdjęcie
markerD Josefov Josefov ( pol. Józefów, niem. Josefstadt ) to obszar w centralnej części Pragi, na prawym brzegu Wełtawy, dawna dzielnica żydowska. Wchodzi w skład obwodu Praga I. Ze wszystkich stron otoczone jest przez Stare Miasto. Jej obecny wygląd to w dużej części zasługa wyburzeń oraz wielkiej przebudowy dzie... Josefov - zdjęcie
markerE Rynek Staromiejski w Pradze Rynek Staromiejski w Pradze (Staroměstské náměstí) – historyczny plac miejski na Starym Mieście w Pradze w Czechach. Znajduje się między Placem Wacława i Mostem Karola. W okresie letnim rynek jest często przepełniony turystami. Na rynku znajdują się budynki w wielu stylach architektonicznych, w tym... Rynek Staromiejski w Pradze - zdjęcie
markerF Ratusz staromiejski w Pradze Ratusz staromiejski w Pradze (Staroměstská radnice) – dawna siedziba władz miejskich Pragi znajdująca się przy Rynku Staromiejskim. Istniejący dzisiaj budynek ratusza powstawał stopniowo, poczynając od 1338, kiedy to rajcy miejscy Starego Miasta zajęli narożną kamienicę (dzisiaj jest to część ratus... Ratusz staromiejski w Pradze - zdjęcie
markerG Ratusz Nowomiejski w Pradze Ratusz Nowomiejski (Novoměstská radnice) - średniowieczne centrum administracyjne praskiej dzielnicy Nowe Miasto (Nové Město). W 1419 był miejscem pierwszej z trzech Defenestracji praskich. Ratusz znajduja się na rogu ulicy Vodickova i Placu Karola w Pradze 2. Jest jednym z najważniejszych budynków... Ratusz Nowomiejski w Pradze - zdjęcie
markerH Žižkov Žižkov – jedna z dzielnic Pragi, położona na prawym brzegu Wełtawy, na wschód od centrum miasta. Jej nazwa pochodzi od Jana Žižki i stoczonej przez niego w 1420 roku bitwy o Witkową Górę. Žižkov charakteryzuje się bardzo zwartą zabudową składającą się z czynszowych kamienic z przełomu XIX i XX wiek... Žižkov - zdjęcie

Więcej informacji o cegła

Odwiedź stronę informacyjną na temat cegła.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Praga
Region Praga
Kraj Republika Czeska (CZ)
Populacja 1 251 072 mieszkańców

Wszystkie miasta dla cegła