Strona informacyjna o kategorii muzeum

Co to jest muzeum? (construction, culture, entertainment)

publiczna lub prywatna instytucja, która wystawia różnego rodzaju kolekcje. Wszystkie przedmioty cechuje pewien styl, który jest powiązany z tematyką danego muzeum. Główne funkcje to: prace badawcze, zachowanie oraz rozpowszechnienie zbiorów.