Poznań - park narodowy

markerA Rezerwat przyrody Żurawiniec Rezerwat przyrody Żurawiniec – torfowiskowy rezerwat przyrody położony w północnej części Poznania, w niewielkim lasku przy ul. Jasna Rola, w sąsiedztwie Osiedla Żurawiniec. Został utworzony w 1959 r. z inicjatywy Heleny Szafran w celu ochrony zespołu roślinności torfowiska przejściowego. To... Rezerwat przyrody Żurawiniec - zdjęcie
markerB Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko Meteoryt Morasko – rezerwat przyrodniczo-astronomiczny utworzony 24 maja 1976 roku, o powierzchni 54,5 ha. Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku . Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. ... Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko - zdjęcie
markerC Wielkopolski Park Narodowy Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski . Utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957, a jego granice objęły powierzchnię 9 600 ha , z czego pod zarządem parku zostało ok. 5 100 ha . Dnia 22 października 1996 no... Wielkopolski Park Narodowy - zdjęcie

Więcej informacji o park narodowy

Odwiedź stronę informacyjną na temat park narodowy.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Poznań
Region Wielkopolska
Kraj Polska (PL)
Populacja 556 022 mieszkańców

Kto odwiedza

Odwiedzono:
28.03.2013 - 03.04.2013

I napisał:
brak tekstu
Odwiedzono:
27.06.2013 - 30.06.2013

I napisał:
Nos vamos al Malta Fest!

Wszystkie miasta dla park narodowy