Rezerwat przyrody Żurawiniec

Rezerwat przyrody Żurawiniec – torfowiskowy rezerwat przyrody położony w północnej części Poznania, w niewielkim lasku przy ul. Jasna Rola, w sąsiedztwie Osiedla Żurawiniec.
Został utworzony w 1959 r. z inicjatywy Heleny Szafran w celu ochrony zespołu roślinności torfowiska przejściowego. Torfowisko to wykształciło się w podłużnym, obecnie bezodpływowym zagłębieniu terenu, stanowiącym rynnę polodowcową. W południowej części rezerwatu zachował się niewielki, płytki zbiornik wodny.

Obecnie rezerwat usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie blokowisk Piątkowa. Od strony wschodniej sąsiaduje z coraz bardziej intensywną zabudową mieszkaniową Naramowic, co pośrednio doprowadziło do całkowitej degradacji najcenniejszych elementów jego przyrody. Rezerwat jest popularnym miejscem spacerów.

Rezerwat Żurawiniec zajmuje powierzchnię 1,47 ha. Na jego terenie występowały m.in. rosiczka okrągłolistna, lipiennik Loesela, gwiazdnica bagienna, bobrek trójlistkowy, turzyca dzióbkowata, turzyca ciborowata, turzyca sztywna i inne rośliny objęte ochroną gatunkową. Obecnie flora i roślinność związane z torfowiskami mszarnymi (dla których utworzono rezerwat) całkowicie zanikły, m.in. na skutek zaburzeń stosunków wodnych, eutrofizacji i masowej penetracji terenu przez ludzi. Miejsce zbiorowisk torfowiskowych zajęły głównie szuwary trzcinowe i zdegradowane lasy o charakterze olsów i łęgów. Na teren rezerwatu wkroczyły też masowo gatunki obce, zawleczone na teren Polski przez człowieka, np. niecierpek drobnokwiatowy.

Nadal utrzymuje się tu kilka gatunków roślin rzadko spotykanych w granicach Poznania (np. siedmiopalecznik błotny, wąkrota zwyczajna), co uzasadnia dalsze istnienie rezerwatu.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Żurawiniec wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii mokradło
park narodowy
Materiał definicja materiału
water
tree
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.4555560, 16.9402780
Adres Poznań, Jasna Rola
Data otwarcia 1959
Powierzchnia 1.47

Jak dojechać