Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski . Utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957, a jego granice objęły powierzchnię 9 600 ha , z czego pod zarządem parku zostało ok. 5 100 ha . Dnia 22 października 1996 nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego granice, które obejmują obecnie powierzchnię 7 584 ha, oraz ustanowiło wokół parku strefę ochronną (tzw. otulinę ), której powierzchnia razem z terenem parku wynosi 14 840 ha. Jest położony nad Wartą , na południe od Poznania . W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.


Siedziba dyrekcji Parku oraz Muzeum Przyrodnicze Parku mieszczą się w Jeziorach, nad Jeziorem Góreckim - w centralnej części WPN. Do Jezior prowadzi droga zwana Greiserówką.
Inicjatorem powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego jeszcze przed II wojną światową był prof. Adam Wodziczko.
Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskiej i eurosyberysjskiej. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 tys. gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze . Są wśród nich gatunki chronione takie jak jelonek rogacz , kozioróg dębosz , ale także pospolite, uszkadzające drzewa m.in. sosnę - cetyniec większy , cetyniec mniejszy , przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany . Miejsce suche i ciepłe zasiedlają owady prostoskrzydłe, takie jak pasikonik zielony czy świerszcz polny oraz błonkoskrzydłe, do których należą m.in. mrówka rudnica . Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych spotykamy tu m.in. ryjówki , nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i gryzoni. Z drapieżników zamieszkują m.in. kuna leśna , borsuk , lis . Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików.


Ptaki w Parku reprezentowane są przez 227 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę , zimorodka i dzięcioła czarnego . Z ptaków drapieżnych można zauważyć wśród lasów i łąk kanię czarną , w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego , a przy bagnach błotniaka stawowego . Na jeziorach często widujemy kaczkę krzyżówkę , cyrankę , cyraneczkę oraz perkoza dwuczubego . Od 2005 roku na Wyspie Zamkowej obserwowane są również kormorany. Ostatnie obserwacje donoszą o obecności około 200 osobników (2009 r.).
Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega trasa turystyczna o nazwie Trasa Kórnicka oraz rowerowy Pierścień Poznański . Południowo-wschodnim skrajem WPN między Rogalinkiem a Mosiną przechodzi Wielkopolska Droga św. Jakuba . Planowane jest również uruchomienie turystycznej trasy drezynowej na biegnącej w głąb Parku linii kolejowej do Osowej Góry.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolski_Park_Narodowy wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii park narodowy
Materiał definicja materiału
tree
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.2666670, 16.7833330
Adres Poznań, Skrzynecka
Data konstrucji 1922 - 1957
Powierzchnia 14840.00

Jak dojechać