Barok - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Barok?

Przybliżony okres występowania (1600 - 1800)


W baroku ważne jest nie tylko rzeczywiste przedstawienie formy, lecz także jej nierealna strona, transcendencja. Najważniejsza jest reprezentacyjność, ale też znaczeniowość i symbolika. Koło przekształca się w elipsę, a łuk półkolisty w parabolę. Jednakże surowa symetria niezachwianie dominuje w budynkach. Dekoracja jest bardzo plastyczna i gęsta, najczęściej pompatyczna. Wnętrza są pełne rozmachu. Nierzadko stosuje się zabiegi optyczne mające na celu doświetlenie czy złudne powiększenie przestrzeni, na przykład za pomocą luster czy rozmyślnie lokowanych okien. Pod koniec baroku powstaje nurt zwany rokoko, przechodzący z patetyczności w większy sensualizm i kameralność, widoczne zwłaszcza w dekoracji wnętrz. Dominowały formy faliste, często przypominające muszle, o pastelowych kolorach i częściej niż w baroku asymetryczne.