Praga - Barok

markerA Kościół św. Mikołaja w Pradze Kościół św. Mikołaja (chrám svatého Mikuláše) - barokowy kościół w Pradze w dzielnicy Malá Strana, na Rynku Małostrańskim. Pierwotny kościół św. Mikołaja powstał w tym miejscu jeszcze w XIII w. - był to wówczas kościół farny lokowanego tu miasta Mała Strana (wówczas noszącego nazwę Nowe Miasto), zo... Kościół św. Mikołaja w Pradze - zdjęcie

Więcej informacji o Barok

Odwiedź stronę informacyjną na temat Barok.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Praga
Region Praga
Kraj Republika Czeska (CZ)
Populacja 1 251 072 mieszkańców