Antyk Rzymski - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Antyk Rzymski?

Przybliżony okres występowania (100 - 500)


Na rozwój architektury rzymskiej olbrzymi wpływ miały wzorce greckie i etruskie. Nigdy jednak nie kopiowano bezpośrednio wcześniejszych budowli, głównie przejmowano, a później przerabiano porządki greckie, w sposób bardziej reprezentatywny i monumentalny. W przeciwieństwie do architektury greckiej, główną funkcję konstrukcyjną pełniła nie kolumna a ściana. Dawne elementy wspierające zaczynają pełnić rolę wyłącznie dekoracyjną- powstają charakterystyczne półkolumny i pilastry. Tworzone są specyficzne wątki murów, wykorzystywane między innymi przy budowie budowli inżynieryjnych jak akwedukty. Konstrukcje łukowe są dopracowane do perfekcji. Porządki rzymskie to rzymsko-dorycki i toskański, rzymsko-joński, rzymsko-koryncki i kompozytowy, znacznie bogaciej dekorowane niż swoje greckie odpowiedniki. Dzięki wynalezieniu betonu możliwe jest budowanie sklepień o wielkich rozpiętościach. Grecki teatr przekształca się w amfiteatr.

Miasta z projektami w tym stylu