Miasta z konstrukcjami, w których kamień jest jednym z głównych materiałów