Strona informacyjna o kategorii plac

Co to jest plac? (construction)

niezabudowana przestrzeń w mieście ograniczona ulicami, terenami zielonymi, zabudowaniami. Często występuje na nim charakterystyczna budowla lub zabytek, który uatrakcyjnia plac i staje się on również miejscem turystycznym, a nie tylko użytecznym.

Plac występuje w miastach