Toruń - plac

markerA Rynek Staromiejski w Toruniu Rynek Staromiejski – centralny punkt Starego Miasta, główny plac Torunia – o kształcie zbliżonym do kwadratu (105 na 109 m). Rynek Staromiejski został wytyczony pomiędzy rokiem 1252 a 1259. Przyjmując hipotezę o dwufazowym powstawaniu Starego Miasta, zaznaczyć należy, iż obecny rynek jest drugim z k... Rynek Staromiejski w Toruniu - zdjęcie
markerB Rynek Nowomiejski w Toruniu Rynek Nowomiejski w Toruniu - centralny punkt toruńskiego Nowego Miasta, rozplanowany w 1264 r. wraz z lokacją miasta. Jest to kwadratowy plac o wymiarach około 95 × 95 m, przy czym pierzeje mają długość ok. 70 m, a boki są usytuowane ukośnie względem głównych stron świata. Z każdego narożnika wybie... Rynek Nowomiejski w Toruniu - zdjęcie

Więcej informacji o plac

Odwiedź stronę informacyjną na temat plac.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Toruń
Region Kujawsko-Pomorskie
Kraj Polska (PL)
Populacja 205 934 mieszkańców

Wszystkie miasta dla plac