Michelangelo Buonarroti - biografia

Kim jest Michelangelo Buonarroti ?

Urodzony w 1475-03-06 Caprese Michelangelo - zmarł w 1564-02-18 Rzym


Jeden z najbardziej znanych włoskich artystów Odrodzenia. Tworzył jako malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt. Jest autorem fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, jego najpopularniejszymi rzeźbami są: Pieta i Dawid. Najwięcej tworzył w Bolonii, Florencji i Rzymie, z którym był związany najsilniej, a jego prace zostały objęte mecenatem papieskim.

Miasta z projektami architekta

Architekci tworzący w tym stylu