Ratusz staromiejski w Pradze

Ratusz staromiejski w Pradze (Staroměstská radnice) – dawna siedziba władz miejskich Pragi znajdująca się przy Rynku Staromiejskim.

Istniejący dzisiaj budynek ratusza powstawał stopniowo, poczynając od 1338, kiedy to rajcy miejscy Starego Miasta zajęli narożną kamienicę (dzisiaj jest to część ratusza znajdująca się pod wieżą, wśród pozostałości tego domu wymienić można gotycki portal). Już wkrótce potem rozpoczęto stawianie wieży ratuszowej, w której przyziemiu utworzono kaplicę (1381). Budowę ratusza (połączonego wówczas z dwóch domów, drugą kamienicę przyłączono w 1387) ukończono w dobie wojen husyckich. W 1402 umieszczono też pierwszy zegar na wieży – w roku 1490 zastąpiony został nowym, istniejącym do dzisiaj zegarem – dziełem mistrza Hanusza o niezwykle pomysłowym mechanizmie. W 1548 ratusz powiększono o kolejną kamienicę. Do sporej przebudowy ratusza doszło pod koniec XVIII w., gdy doszło do połączenia wszystkich miast praskich w jedno miasto. W latach 30. i 40. XIX w. zbudowano także skrzydło północne, które jednak uległo zniszczeniu w 1945 podczas powstania praskiego.

źródło opisu: htthttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_staromiejski_w_Pradze przez planerGO

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii budowla
Materiał definicja materiału
brick
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 50.0868040, 14.4203280
Adres 110 00 Praga, Staroměstské náměstí
Data konstrucji 1338 -

Jak dojechać