definicje planerGO

Materiały wykożystane do budowy obiektu (główne)
aluminium (metals)
Metal lekki o niskiej twardości, jest bardzo odporny na korozję. Połączenie go z stopami magnezu, krzemu lub tytanu powoduje zwiększenie jego wytrzymałości na rozciąganie oraz twardość. Jest wykorzystywane głównie w stolarstwie oraz czasami do elementów dekoracyjnych.
asfalt (stone)
Czarna i bardzo lepka substancja w postaci cieczy lub ciała półstałego. Jest używany do budowy chodników, ulic i dróg.
azulejo (clay)
Ceramiczne, cienkie kawałki płytek, najczęściej kwadratowych. Jedna strona jest wodoodporna, w konkretnym kolorze najczęściej jasnym lub perlistym. Są używane do pokrywania elementów zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni. Jest to element dekoracyjny lub izolujący.
beton (kamień)
Materiał budowlany stosowany powszechnie. Tworzy się go poprzez połączenie cementu, różnego rodzaju żwiru, piasku i wody. Beton jest bardzo odporny na ściskanie, kruszenie i innego rodzaju procesy mechaniczne. Swoją siłę uzyskuje w wyniku procesu hydratacji. Beton jest używany do różnego rodzaju konstrukcji architektonicznych, budownictwa oraz inżynierii lądowej. Czasami w połączeniu z prętami stalowi ma zdolność do odchylania się przez co jest bardzie odporny na wszelkiego rodzaju zjawiska sejsmiczne.
blacha tytanowa (metale)
Materiał elewacyjny z tytanu. Tytan ma bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy. Jest lekki, mocny, a także odporny na korozję.
brąz (metale)
Jest to stop metalu, złożony głównie z miedzi i cyny. Służy do produkcji statków, młotków, kluczy i inne trwałych narzędzi. Obecnie kojarzony głównie jako materiał wartościowy oraz dekoracyjny.
bruk (kamień)
Są to bloki kamienne używane do budowy chodników na ulicy. Zazwyczaj są one wytwarzane z granitu, ze względu na odporność i twardość tego materiału budulcowego.
cegła (glina)
Materiał budowlany zazwyczaj w kształcie prostopadłościanu złożony z gliny, wapna, piasku, cementu i w zależności od rodzaju z innych związków mineralnych. Cegła jest odporna na warunki atmosferyczne i procesy mechaniczne. Jest powszechnie stosowana w budownictwie.
cement (kamień)
Jest to materiał budowlany powstały z marglu lub wapnia i gliny poprzez wypalenie w piecu cementowym, a następnie zmielenie z gipsem. Stosowany jest do przygotowania zapraw cementowych i betonu. Stosowany jest w budownictwie oraz inżynierii lądowej.
ceramika (glina)
Są to płytki wykonane z porcelany, gliny lub innych materiałów wykorzystywane jako elementy ozdobne lub dekoracyjne w architekturze. Najczęściej nakłada się na nie emalię, tworząc z nich formę „azulejo”.
cynk (metale)
Czysty cynk był wykorzystywany do pokryć dachowych, gdzie zastępował droższą miedz i ołów. Cynk podlega odkształcaniu w zwykłej temperaturze. Używany też do wykonywania rzeźb i elementów dekoracyjnych. Ozdobne elementy architektoniczne były często tworzone w cynku, ponieważ można go było łatwo uformować, był tani w porównaniu z kamieniem i mógł być malowany naśladując droższe kamienie.
dachówka (glina)
Materiał budowlany o różnych kształtach i wymiarach wykorzystywany do pokrycia dachów. Funkcją dachówki jest odprowadzanie deszczu i gradu lub minimalizacja zalegania śniegu na dachu.
drewno (organic)
Materiał roślinny pozyskiwany głównie z pni drzew i krzewów. Jest stosowany w budownictwie od starożytności. Poza tym jest stosowany w produkcji parkietów, podłóg i mebli. Jest popularny dzięki lekkości i wytrzymałości, która jest wystarczająca do zastosowania go w różnych dziedzinach.
drzewo (nature)
Jest to specyficzny rodzaj rośliny, która odróżnia się od innych tym, że posiada zdrewniały pień, a gałęzie wyrastają dopiero na pewnej wysokości w zależności od rodzaju rośliny. Jest powszechnie stosowane jako element ozdobny krajobrazu w parkach, ogrodach i alejach.
gips (kamień)
Minerał składa się z uwodnionego siarczanu wapnia, stosowany w budownictwie jako materiał wykończeniowy. Gips jest materiałem budowlanym biały i łatwy do kształtowania kiedy mokry. Po wyschnięciu tynk staje się sztywny jednak jest bardzo wrażliwy na wodę, dlatego stosuje się go zwykle wewnątrz budynków.
granit (kamień)
Jest to rodzaj skały magmowej wytworzonej głównie z kwarcu, skalenia i miki. Stosuje się go przede wszystkim do kładzenia chodników, dekorowania elementów ozdób architektonicznych oraz budowania pomników.
inny ()
niezklasowany
kamień (kamień)
Jest to skupisko minerałów jedno- lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się magmowe, osadowe i metamorficzne.
krzak (natura)
Są to rośliny rodzaju drzewiastego, ale różnica między gatunkami jest taka, że u krzewów gałęzie wyrastają na niższej wysokości lub od samego podłoża, nie ma również pnia. Podobnie jak drzewa są używane w parkach, ogrodach i alejach jako element ozdobny krajobrazu.
marmur (kamień)
Jest to skała metamorficzna powstająca z przeobrażenia się wapieni, rzadziej dolomitów. Charakterystyczną marmuru jest kolor: biały z różnokolorowymi wstęgami lub odznaczającymi się kryształkami w zależności od rodzaju. Jest wykorzystywany do budowy posągów, pomników i innych elementów dekoracyjnych.
miedź (metale)
Czerwono-pomarańczowy metal przejściowy, którego główną cechą jest to, że posiada najwyższą zdolność przewodnictwa elektrycznego. Często jest to składnik innych stopów, chociaż używa się jej głównie do produkcji kabli elektrycznych, elementów elektronicznych i wodnych. Jest stosowany także w produkcji rzeźb i architektonicznych elementów dekoracyjnych.
panele elewacyjne ()
Okładziny elewacyjne w formie paneli lub płyt mocowanych do fasady, pełniących funkcję ochronną i dekoracyjną. Wykonywane są z różnorodnych materiałów m.in. blacha tytanowa, blacha cynkowa, panele drewniane, kamienne płyty elewacyjne, płyty włóknocementowe itp.
papier (organiczne)
Włóknista masa pochodzenia organicznego, która powstaje w procesie flokulacji na skutek ułożenia na sicie włókien. Wytwarzany w formie arkuszy lub wstęgi nawiniętej na zwoje. Produkuje się go z celulozy, bali sosnowych, trzciny, bawełny, lnu, bambusa lub po wtórnym przetworzeniu makulatury.
piasek (sand)
Jest to ziarnisty materiał składający się z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Jego struktura (sypkość, ciężkość) jest zależna od średnicy cząstek. W połączeniu ze składnikami mineralnymi tworzy różne rodzaje gleb, ale przede wszystkim w czystej postaci występuje na plażach tworząc różne formy krajobrazowe. Jest używany, jako składnik różnych materiałów budowlanych (szkła, betonu).
plastiki (plastic)
Materiał syntetyczny uzyskany w wyniku polimeryzacji lub pół-naturalnego procesu mnożenia atomów węgla w długie łańcuchy molekularne związków organicznych pochodzących z ropy naftowej i innych substancji naturalnych.
płytka (kamień)
Tworzywo, które może być wytwarzane z różnych materiałów takich jak, płytki ceramiczne czy kamień. Mogą być stosowane jako element funkcjonalny lub dekoracyjny.
śnieg (natura)
jest formą opadów atmosferycznych w postaci kryształów lodu, składający się z wielu płatków śniegu spadających z chmur.
stal (metale)
Jest wytwarzana ze stopu żelaza i węgla. Jest to najważniejszy element konstrukcji belek, profili metalowych i prętów do betonu zbrojonego. Zazwyczaj dodaje się do niej inne elementy aby zwiększyć twardość i uniknąć korozji ze względu na obecność żelaza.
szkło (piasek)
Amorficzna substancja i materiał nieorganiczny, który wytworzył się przez połączenie piasku kwarcowego, sody i wapnia w temperaturze 1500ºC. Jest używany głównie do produkcji okien, butelek oraz elementów ozdobnych i dekoracji. Jedną z głównych cech szkła jest przejrzystość.
talk (kamień)
Talk – minerał z gromady krzemianów. Należy do grupy minerałów pospolitych.
trawa (natura)
Rośliny zielne o wąskich liściach rosnących od podłoża. Są bardzo powszechnie stosowane w parkach, ogrodach jako element ozdobny, ale także na stadionach czy boiskach sportowych.
trawertyn (kamień)
Trawertyn (martwica wapienna, źródleniec, tuf wapienny) - porowata skała osadowa składająca się głównie z kalcytu i aragonitu. Odmiana martwicy wapiennej. Zwykle białego koloru, często z żółtymi lub czerwonymi uwarstwieniami. W martwicach często występują szczątki roślin i zwierząt. Przyczyną powstawania jest ubytek dwutlenku węgla z roztworu, co następuje najczęściej na skutek spadku ciśnienia związanego z wypływem wód podziemnych na powierzchnię, asymilacji przez rośliny lub dyfuzji do atmosfery wynikającej z intensywnego ruchu wody. We Włoszech często stosowany jako materiał budowlany.
wapień (kamień)
chemogeniczna lub organogeniczna skała osadowa zbudowana głównie z węglanu wapnia; występuje przede wszystkim w postaci kalcytu
woda (natura)
Związek chemiczny złożony z tlenu i wodoru. Wzór chemiczny to H2O. W wielu procesach życiowych jest głównym lub niezastąpionym składnikiem. Występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym jako woda (słona lub słodka), gazowym jako para wodna i stałym w postaci lodu.
żelazo (metale)
Pierwiastek chemiczny (Fe), który stanowi 5% wszystkich złóż na Ziemi. Jest to metal w pierwszej serii przejścia. Posiada właściwości magnetyczne, jest bardzo ciężki i twardy.
złoto (metale)
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79; Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem, będącym najbardziej kowalnym i ciągliwym spośród wszystkich znanych metali.
łupek (kamień)
niejednoznaczne pojęcie opisujące grupę skał, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Najczęściej określenie to dotyczy skał metamorficznych (łupek metamorficzny lub też łupek krystaliczny), lecz jest także powszechnie stosowane do skał osadowych o podobnym wyglądzie (łupek osadowy).

Zobacz listę wszystkich definicji