definicje planerGO

Kategoria jest najbardziej podstawową i zarazem najważniejszą metodą klasyfikacji obiektów. Łaczy miejsce z jego typem oraz pomaga w organizacji projektu. Jeden obiekt może należeć do wielu kategorii, np. Camp Nou jest muzeum i stadionem.
architektura (construction)
bardzo szeroki termin. W tym przypadku jest to rodzaj sztuki lub praktycznego stworzenia konstrukcji lub budynku. Obiekt należący do tej kategorii musi mieć charakterystyczny lub ponadprzeciętny styl.
bar (food)
jest to miejsce, w których można zjeść lub coś przekąsić. Zazwyczaj posiada również w sprzedaży napoje i drinki, które zazwyczaj kupuje się przy barze.
biblioteka (konstrukcja, culture)
budynek, pomieszczenie, w którym prywatne lub publiczne instytucje przechowują książki, czasopisma, prace naukowe, itp.
budowla (konstrukcja)
Jest to każdy obiekt budowlany, który nie ma szczególnej wartości architektonicznej, np. budynek mieszkalny, biura, publiczne lub prywatne instytucje. W każdym poszczególnym okresie architektonicznym oraz kraju panował inny styl w jakim wznoszono budowle.
budowle militarne (konstrukcja)
budynki, które pełnią funkcję obronną danego miejsca. Do tej kategorri zaliczyć można mury, wieże, niektóre zamki, cytadele, bramy wjazdowe do miasta, schrony, itd.
cmentarz (konstrukcja, other)
miejsce, gdzie po śmierci chowa się zmarłych
dziwne (inne)
dziwne miejsce z różnego rodzaju powodów. Dokładniej miejsce, które odbiega od rozpoznawalnych, konwencjonalnych lub ustalonych norm lub wzorów klasyfikacji.
fontanna (konstrukcja)
konstrukcja ustawiona w miejscu publicznym, z której tryska woda. Służy dostarczeniu wody pitnej lub w celach dekoracyjnych i artystycznych.
góra (nature)
Formacja geologiczna której główną cechą charakterystyczną jest wysokość nad poziomem morza, która powinna przekraczać 300 metrów. Niższe góry są powszechnie nazywane "wzgórzami". Góry można pogrupować w grzbiety górskie lub masywy górskie. Góry fałdowe i zrębowe powstają w wyniku procesów orogenicznych, natomiast wulkaniczne w wyniku działalności wulkanicznej.
hotel (konstrukcja)
zakład, który zapewnia płatne zakwaterowanie na zazwyczaj krótki okres. W zależności od dostępnych usług dla klientów hotelu można go sklasyfikować na podstawi znanego na całym świecie "systemu gwiazdek" i waha się od jednej gwiazdy do 5 gwiazdek (super luksusowy).
inne (inne)
obiekt, który nie został wcześniej opisany. Taki, który nie może być zaklasyfikowany do żadnej z kategorii.
jezioro (natura)
zbiorniki wodne ze słodką wodą. Zwykle są położone daleko od morza. Ich pochodzenie jest często spowodowane topnieniem lodowców, transformacją rzek lub wód gruntowych.
kanał (konstrukcja)
kanał nawigacji śródlądowej, często sztuczny. Zwykle łączy jeziora, rzeki lub oceany. Są one używane do transportu wodnego. Małe barki pływają w kanałach rzecznych oraz większe łodzie na kanałach łączących oceany.
kino (kultura, entertainment)
budynek lub sala, w którym odbywają się projekcje filmów. Kino może składać się z jednej lub wielu sali kinowych. Często też jest częścią większego kompleksu.
klub (rozrywka)
miejsce do którego ludzie przychodzą w celach rozrywkowych, głównie po to by wspólnie potańczyć. Nazwa ta także jest używana by mówić o dyskotekach.
kościół (konstrukcja)
budynek przeznaczony do sprawowania czynności sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw oraz czci Boga. Miejsce w którym zbierają się regularnie wyznawcy tej samej wiary. Współcześnie pełni ważną funkcję turystyczną.
latarnia morska (konstrukcja)
Jest to specyficzny rodzaj wieży umieszczonej nad brzegiem morza, która ma pomagać w nawigacji żeglarskiej za pomocą znaków świetlnych lub dźwiękowych, fal radiowych. Często stanowi również atrakcję turystyczną jako punkt widokowy lub muzeum.
mokradło (natura)
Obszar, który jest nasycony wodą na stałe lub sezonowo. Posiada charakterystyczną dla zalanych obszarów. roślinność Do grupy mokradeł zaliczamy bagna, torfowiska lub marsze. Są interesujące ze względu na ich florę i faunę.
molo (konstrukcja)
jest to pomost usytuowany prostopadle do linii brzegowej, który służy do celów rekreacyjnych lub gospodarczych. Czasami odbywają się na nim imprezy kulturalne (koncerty, wystawy) oraz istnieje możliwość cumowania mniejszych jednostek żeglarskich.
most (konstrukcja)
jest to rodzaj konstrukcji wszelakiego typu, która pozwala na przedostanie się na drugi brzeg przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki morskiej, itp.). W przeszłości budowane z kamienia lub drewna. Współcześnie budowane z materiałów twardych i odpornych, np. betonu, stali.
muzeum (konstrukcja, kultura, rozrywka)
publiczna lub prywatna instytucja, która wystawia różnego rodzaju kolekcje. Wszystkie przedmioty cechuje pewien styl, który jest powiązany z tematyką danego muzeum. Główne funkcje to: prace badawcze, zachowanie oraz rozpowszechnienie zbiorów.
obiekty transportowe (konstrukcja)
Obiekty transportowe używane do załadunku lub rozładunku pasażerów lub towarów, np. lotniska, dworce kolejowe lub przystanki autobusowe
ogród (konstrukcja)
zaplanowana przestrzeń, najczęściej poza bydynkiem, przeznaczone do uprawy roślin, a także odpoczynku w otoczeniu natury; W ogrodzie mogą znajdować się zarówno elementy natury jak i towarzyszące im obiekty wytworzone przez człowieka. Najbardziej znaną współcześnie formą ogrodu jest ogród przydomowy, aczkolwiek tradycyjnie sam termin jest bardziej pojemny.
ogród zoologiczny (natura)
Ogród zoologiczny lub po prostu zoo, to zestaw instalacji, które starają się odtworzyć naturalne środowisko przyrodnicze, w którym żyją i rozmnażają się zwierzęta. Te zwierzęta są zazwyczaj dzikie lub egzotyczne, przez co są trudne do zaobserwowania przez ludzi w ich naturalnym środowisku. W zoo są przedstawione do publicznej obserwacji. Często w zabawny sposób, ponieważ ogrody te w szczególności przyciągają osoby młode. Oceanaria są formą zoo, które skupiają zwierzęta morskie.
opera (kultura, rozrywka)
budynek albo pokój, w którym odgrywane są różnego rodzaju sztuki, przeważnie opery. Przeważnie obowiązuje strój elegancki.
osiedle (konstrukcja)
jednostka administracyjna miasta, mniejsza od dzielnicy, obejmująca kilka osiedli mieszkalnych
ośrodek narciarski (natura, konstrukcja, sport)
Ośrodek narciarski jest to obiekt, który zazwyczaj znajduje się w górach i przeznaczony jest do uprawiania sportów zimowych. Ogólnie składa się z różnego rodzaju wyciągów, tras zjazdowych (zazwyczaj oznaczanych kolorami: niebieski, zielony, czerwony i czarny wg trudności) oraz tras do uprawiania biegów narciarskich. W celu umilenia pobytu zazwyczaj na terenie ośrodka można znaleźć bary, restauracje, wypożyczalnie sprzętu oraz miejsca noclegowe.
park (natura)
jest to miejsce z drzewami, krzewami i kwiatami, w którym ludzie mogą spędzać czas wolny. Może to być miejsce, gdzie znajdują się dodatkowe atrakcje, takie jak: ogrody, jeziora, stawy, wzgórza, łąki.
park narodowy (natura)
Chroniony obszar przyrody występujący w większości państw świata o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. Posiada specyficzne cechy biologiczne, bogatą florę i faunę. Czynniki te wpływają na konieczność ochrony obszaru parku narodowego.
pałac (konstrukcja)
luksusowy budynek, który obecnie lub w przeszłości należał do kogoś z wyższych sfer lub głowy państwa. W dzisiejszych czasach większość z nich pełni funkcję muzeum lub innych instytucji publicznych lub prywatnych.
plac (konstrukcja)
niezabudowana przestrzeń w mieście ograniczona ulicami, terenami zielonymi, zabudowaniami. Często występuje na nim charakterystyczna budowla lub zabytek, który uatrakcyjnia plac i staje się on również miejscem turystycznym, a nie tylko użytecznym.
plaża (natura)
powszechnie występuję nad morzem na wybrzeżu lub nad brzegiem jezior i rzek, najczęściej pokryta piaskiem, zdarza się kamienista.
pub (jedzenie, rozrywka)
jest to miejsce, w którym ludzie piją czasami jedzą też przekąski. Można też posłuchać muzyki oraz porozmawiać.
punkt widokowy (konstrukcja, rozrywka)
Miejsce położone wyżej niż pozostały obszar, z którego ludzie mogą obserwować niżej położone tereny, które zazwyczaj mają ciekawy i przyjemny dla oka wygląd.
restauracja (jedzenie)
miejsce w którym ludzie płacą za posiłek i napoje oraz ich serwowanie. Jest wiele różnych rodzajów restauracji w zależności od kuchni w której się specjalizują.
sklep (rozrywka)
miejsce handlowe, w którym można zakupić różnego rodzaju produkty.
stadion (konstrukcja, rozrywka, sport)
obiekt sportowy, w którym odbywają się zawody sportowe, koncerty lub różne inne wydarzenia.
szkoła (konstrukcja, kultura)
kategoria ta obejmuje szkoły, kolegia, uniwersytety i inne istotne budynki związane z nauczaniem.
szpital (konstrukcja)
instytucja opieki zdrowotnej. Gromadzi ludzi - specjalistów w dziedzinie medycyny oraz specjalistyczny sprzęt, który służy w leczeniu pacjentów.
targ (konstrukcja, jedzenie)
Jest to miejsce, na którym dochodzi do sprzedaży i kupna towarów, często regionalnych na określonej przestrzeni. Zasady funkcjonowania targu są związane z pewnymi tradycjami i są ściśle określone.
targi (konstrukcja)
wydarzenie ekonomiczne, społeczne lub kulturalne. Zazwyczaj okresowe, ale czasem także o charakterze okazjonalnym. Gromadzą ludzi, którzy specjalizują się lub interesują wystawianej dziedzinie. Odbywają się zazwyczaj w specjalnym obiekcie wybudowanym w tym celu.
teatr (kultura, rozrywka)
budynek albo pokój, w którym odgrywane są różnego rodzaju sztuki, przeważnie sztuki teatralne. Często obowiązuje ubiór elegancki.
tor wyścigowy (sport)
Tor wyścigowy to zamknięta przestrzeń z szerokim pasem (o długości około 5 km.), na którym odbywają się wyścigi samochodowe oraz motocyklowe. Zazwyczaj ma kilka zakrętów oraz prostą startową. Wzdłuż niej znajdują się aleje serwisowe oraz garaże. W tym miejscu odbywają się pit-stopy, czyli postoje, podczas których dokonywane jest, np. tankowanie paliwa czy zmiana opon podczas wyścigu. Wyjątkiem może stanowić wyścig uliczny, przykładowo na torze w Monte Carlo. Podczas niego drogi publiczne są zamykane dla ruchu i przystosowywane jako tor wyścigowy.
ulica (konstrukcja)
wytyczona droga na obszarze zurbanizowanym. Współcześnie nadaje się jej oficjalną nazwę urzędową. Poruszają się po niej samochody oraz ludzie. Z boku zazwyczaj jest chodnik dla przechodniów. Występują różne rodzaje dróg w zależności od szerokości oraz struktury, przykładowo aleje.
wesołe miasteczko (rozrywka)
miejsce z instalacjami, które mają zabawiać. Głównie składają się z mechanicznych atrakcji oraz innych elementów, które można znaleźć także na jarmarku. Parki rozrywki przyciągają głównie ludzi młodych.
wieża (konstrukcja)
Konstrukcja, która jest dłuższa niż szersza. Była szczególnie popularna w czasach średniowiecza zarówno w architekturze świeckiej jak i kościelnej. Może być wolno stojąca lub jako element większej całości. Współcześnie tym terminem określane są wysokie budynki - drapacze chmur, które mają ponad dziesięć pięter.
winiarnia (jedzenie)
miejsce wyspecjalizowane w sprzedaży lub degustacji wina. W winiarni można też znaleźć różne produkty powiązane ze światem wina takie jak oleje, octy, brandy albo muszkaty.
wyspa (natura)
każdy z trwałych fragmentów lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą oraz jest mniejszy powierzchniowo od najmniejszego kontynentu, a nie jest pojedynczą skałą.
zabytek (konstrukcja)
Konstrukcja stworzona dla upamiętnienia osoby lub wydarzenia z przeszłości. Może mieć znaczenie historyczne lub wartości estetyczne podnosząc znaczenie turystyczne miasta lub obszaru.
zamek (konstrukcja)
Zamek są to zabudowania łączące funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. Charakteryzuje się zwartą zabudową, jest przystosowany do obrony przez zamknięty obwód obronny. Powstał w średniowieczu.
źródło termalne (natura)
Wody termalne, to wody mineralne wypływające na zewnątrz skorupy ziemskiej. Zazwyczaj ich temperatura jest nieco wyższa niż temperatura powierzchni. Zakres temperatury zależy od temperatury źródła oraz głębokości. Wiele z tych źródeł, jeżeli temperatura jest odpowiednia dla ludzi, są wykorzystywane jako miejsca lecznicze, przykładowo uzdrowiska.
ławka (konstrukcja)
konstrukcja architektoniczna, na której może usiąść więcej niż jedna osoba jednocześnie. Zazwyczaj są wytworzone z drewna, ale czasami mogą być również metalowe, kamienne lub plastikowe. Mogą stanowić element dekoracyjny.

Zobacz listę wszystkich definicji