Węgierska Akademia Nauk

Węgierska Akademia Nauk (Magyar Tudományos Akadémia) - jej inicjatorem i założycielem był hrabia István Széchenyi, który w roku 1825 na założenie towarzystwa naukowego przeznaczył roczny dochód swoich dóbr. Za jego przykładem poszli liczni inni węgierscy arystokraci i posłowie.

Celem towarzystwa było krzewienie nauki, kultury i sztuki w języku węgierskim. Obecna nazwa (Węgierska Akademia Nauk) pochodzi z 1845, a neorenesansowy gmach obecnej siedziby głównej z 1865 roku. Jednym z priorytetowych celów wydziału lingwistycznego akademii jest regulowanie języka węgierskiego.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgierska_Akademia_Nauk wikipedia

Podobne miejsca przez:

Styl definicja stylu Historyzm
Kategoria definicja kategorii budowla
Materiał definicja materiału
brick
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 47.5010780, 19.0465000
Adres Budapeszt, Roosevelt tér 9
Data otwarcia 1865
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać