Synagoga w Kijowie

Synagoga w Kijowie (Синагога у Києві) - centralna synagoga znajdująca się w Kijowie, stolicy Ukrainy, przy ulicy Szota Rustaweli. Koncepcja budowy synagogi narodziła się w latach 90. XIX wieku. Wiosną 1897 roku Senat Imperium Rosyjskiego zezwolił kijowskiemu bogaczowi i mecenasowi, właścicielowi wielu cukrowni, Łazarowi Brodskiemu na budowę własnej synagogi na prywatnej działce.

Projekt synagogi zamówiono u inżyniera Georgija Szlejfera, a jej budowę i wykończenie u najlepszej firmie budowlanej w mieście - Lwa Ginzburga. 5 września 1898 roku, w 50. rocznicę urodzin Łazara Brodskiego uroczyście otwarto synagogę. Na uroczystościach byli obecni gubernator Fedir Triepow, prezydent miasta Stepan Solskyj, szef zrzeszenia kupców Mykoła Czokołow i inni. W 1926 roku na "życzenie szerokich żydowskich mas pracujących" synagogę zamknięto. W budynku wkrótce otwarto klub z kursami politycznymi, punkt wojskowo-sanitarny, szkołę krawiecką.

Gospodarze synagogi często się zmieniali, ostatnim był dziecięcy teatr lalkowy. Budynek przeszedł kilka znaczących przebudów, największą około 1975 roku. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Fasada główna została zasłonięta przybudówką- westybulem, wybudowanym pośrodku między dawnymi wejściami. Ozdoby sufitu sali głównej zasłonięto dodatkowym podwieszanym sufitem. Babińce przebudowano na osobne pokoje. Większość ozdób zniszczono. Dopiero w 1992 roku na podstawie dekretu Prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka o zwrocie związkom religijnym ich dawnych świątyń i miejsc kultu, kijowska gmina żydowska odzyskała synagogę. Teatr lalkowy udało się przenieść dopiero w 1997 roku, dzięki staraniom i naciskom gminy żydowskiej, Wszechukraińskiego Kongresu Żydowskiego i jego przewodniczącego Wadyma Rabynowycza.

14 marca 2000 roku przy udziale licznych gości nastąpiło powtórne uroczyste otwarcie Centralnej Synagogi Kijowa. Synagoga na poczatku XX wieku Aron ha-kodesz Kaporet Ner tamid

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Kijowie wikipedia

Podobne miejsca przez:

Architekt definicja architekta Georgij Szlejfer
Styl definicja stylu Architektura islamu
Kategoria definicja kategorii kościół
Materiał definicja materiału
stone
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 50.4385750, 30.5204470
Adres Kijów, Shota Rustaveli St 13
Data konstrucji 1897 - 1898

Jak dojechać