Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska – państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 1185. pośród wszystkich typów uczelni. Największy kampus uczelni znajduje się przy ulicy Piotrowo, na osiedlu Rataje. Siedziba władz uczelni (rektorat) mieści się w zabytkowym budynku na Wildzie. Za datę powstania tej uczelni przyjmuje się rok 1919 jakkolwiek status wyższej szkoły technicznej o charakterze politechniki nadała jej Rada Ministrów dopiero w roku 1955. W 1995 roku Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna została członkiem stowarzyszenia Cesaer ( Conference of European Schools for Advanced Engineering ) – organizacji skupiającej najlepsze uczelnie techniczne w Europie.

Uczelnia również jest członkiem programu Socrates-Erasmus, który promuje europejski wymiar studiów wyższych przez wymianę studentów między uczelniami w całej Europie. Na Politechnice Poznańskiej działa kilkanaście organizacji studenckich, kilkadziesiąt studenckich kół naukowych oraz kilka znanych także szerzej poza Uczelnią klubów studenckich – m.in. Akademicki Klub Górski "Halny" i akademickich klubów sportowych (Klub Uczelniany AZS, KK Politechnika Poznańska). Chlubą Uczelni jest jedyne w Poznaniu i jedno z kilku w Polsce Studenckie Radio Afera.

Liczba studentów uczelni rosła stopniowo osiągając w połowie lat 90. XX wieku średnio około 15-16 tys. Gwałtowny wzrost liczby studentów zaznaczył się od lat 1996-1997 szybko osiągając w latach 2004-2006 poziom średnio około 20. tys. rocznie. Od roku 2006 liczba studentów już nie rośnie, ponieważ uczelnia wyczerpała swoje możliwości rozszerzania prowadzonej działalności dydaktycznej. Będzie to możliwe dopiero po zrealizowaniu planów rozbudowy sięgających w kilku fazach do roku 2020/2025. Od sierpnia 2008 roku Politechnika Poznańska realizuje projekt Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej, na który otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (32 mln zł w latach 2008 - 2012). Pozwoliło to na uruchomienie nowych specjalności: Uczelnia posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w 16 dyscyplinach oraz 12 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 10. dyscyplinach. Tym samym uczelnia spełnia wymogi formalne konieczne do zmiany nazwy na Uniwersytet Techniczny. Wolą społeczności Uczelni jest jednak zachowanie dotychczasowej nazwy Politechnika Poznańska jakkolwiek nazwa w języku angielskim Poznan University of Technology została oficjalnie przyjęta już kilka lat temu.

W roku 2010 po 11 latach Uczelnia zakończyła budowę nowego gmachu (BTiCW) realizowaną w dwóch etapach: Centrum Wykładowe (CW) 1999 - 2004 i Biblioteka Techniczna (BT) 2006 - 2010. W roku 2006 CW zostało przemianowane na Centrum Wykładowo- Konferencyjne ( CWK). W roku 2009 Politechnika Poznańska rozpoczęła budowę kolejnego budynku naukowo-dydaktycznego - Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii (CMBiN), a w roku 2011 rozpocznie się budowa Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej ( CDWTCh). Wszystkie obecnie prowadzone i planowane inwestycje mają swoją lokalizację na terenie kampusu Warta (główny kampus Politechniki Poznańskiej) w ramach miejscowego planu zagospodarowania Warta.

Finały w Seulu były jak dotąd największym sukcesem zespołowym młodych informatyków z Polski do czego walnie przyczynili się studenci Politechniki Poznańskiej. W roku 2004 grupa absolwentów kierunku Informatyka działająca jako niezależny zespół LSD-PL zdobyła uznanie producenta systemu operacyjnego Windows wykrywając w jego kodzie niezwykle poważny błąd i współpracując z firmą Microsoft nad przygotowaniem odpowiednich poprawek, które go usuwały. W ocenie wielu specjalistów i samego Microsoftu była to jedna z największych luk wewnętrznych mechanizmów systemu Windows jaką odkryto w kodzie tego systemu operacyjnego. W roku 2005 trzej członkowie tej grupy przyjęli propozycję firmy i podjęli pracę w jej zespołach badawczo-rozwojowych w Stanach Zjednoczonych. Wyrazem zainteresowania światowego giganta IT Politechniką Poznańską było powołanie w roku 2006 pierwszego w Europie Środkowej Centrum Innowacji Microsoft, które jest wspólną inicjatywą Microsoft, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Politechniki Poznańskiej. Od 2007 roku Politechnika Poznańska prowadzi w partnerstwie i na zlecenie IBM Polska Centrum Wsparcia Eclipse, udzielające wsparcia i pracujące nad plaftormą programistyczną Eclipse. Studenci Politechniki Poznańskiej odnoszą również sukcesy w cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem krajowych Zawodach Sumo Robotów organizowanych przez Koło Naukowe CybAirBot działające przy Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Poznańska wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii budowla
szkoła
Materiał definicja materiału
brick
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.3941670, 16.9183330
Adres Poznań, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4
Data otwarcia 1919
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać