Poznań - szkoła

markerA kolegium jezuickie w Poznaniu Jezuici przybyli do Poznania w XVI wieku i wybudowali tutaj swój klasztor, kościół oraz szkołę (kolegium), której pierwszym rektorem był ksiądz Jakub Wujek - autor najstarszego polskiego przekładu Biblii. Otwarta w 1573 r. szkoła reprezentowała wysoki poziom nauczania, jednak sprzeciw Akademii Krako... kolegium jezuickie w Poznaniu - zdjęcie
markerB Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Powstał w 1919 roku - początkowo jako Wszechnica Piastowska, w 1920 r. przemianowana na Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940 - 1944 Uniwersytet Poznański działał w Warszawie ja... Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zdjęcie
markerC Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska – państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśr... Politechnika Poznańska - zdjęcie
markerD Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – zabytkowy, neorenesansowy budynek zlokalizowany w obrębie poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej przy placu Mickiewicza. Obiekt wybudowany został na potrzeby Akademii Królewskiej w 1909 według projektu Edwarda Fürstenaua. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1... Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - zdjęcie
markerE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10 Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929 - 1932 wg projektu Adama Ballenstaedta. Uczelnia powstała w 1926 r. jako Wyższa Szkoła ... Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zdjęcie

Więcej informacji o szkoła

Odwiedź stronę informacyjną na temat szkoła.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Poznań
Region Wielkopolska
Kraj Polska (PL)
Populacja 556 022 mieszkańców

Kto odwiedza

Odwiedzono:
28.03.2013 - 03.04.2013

I napisał:
brak tekstu
Odwiedzono:
27.06.2013 - 30.06.2013

I napisał:
Nos vamos al Malta Fest!

Wszystkie miasta dla szkoła