Park Sołacki

Park Sołacki – jeden z parków publicznych w Poznaniu, w willowej dzielnicy Sołacz. Jego powierzchnia wynosi 14,63 ha. Ma kształt wydłużonej i spłaszczonej przy obu końcach elipsy o szerokości około 250 m. i długości około 1,1 km.

Park urządzono w krajobrazowym stylu angielskim. Sprowadzono i posadzono w nim około 3 tysiące drzew i 12 tysięcy krzewów o znacznym zróżnicowaniu gatunkowym. Spiętrzone wody Bogdanki utworzyły w parku Stawy Sołackie o nieregularnych brzegach, z przewężeniem pośrodku imitującym istnienie dwóch niezależnych zbiorników wodnych (większego i mniejszego). W parku znajduje się szereg mostów i mostków w większości drewnianych oraz wodospad. Przy szeregach alejek spacerowych pokrytych asfaltem (oryginalnie wysypanych żwirem) umiejscowione są stylizowanena początek XX-wiecznych latarnie oraz ławeczki.

Na uwagę zasługuje bogaty i zróżnicowany drzewostan parku. Znajdują się tu egzotyczne gatunki, takie jak daglezja, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski, klon srebrzysty które posadzone w większości przy brzegach stawu stanowią razem z nimi główny motyw krajobrazowy parku i tworzą miejsca widokowe.Dość bogate drzewostany parku uzupełniają malownicze skupiska obficie kwitnących krzewów ozdobnych i interesującą roślinność runa. Faunę Parku Sołackiego tworzą niezliczone gatunki ptaków wśród nich z rzadszych gatunków występuje tu m.in. mandarynka (której ojczyzną jest południowo-zachodnia Azja) czy też dzięciołek (Dendrocopos minor).


Park jest nadal bardzo popularnym miejscem na spacery wśród wielu poznaniaków, których przyciągają jego walory krajobrazowe, a także cisza i spokój. W zgiełku miasta miejsce to stanowi prawdziwą zieloną, czystą i cichą enklawę, w której można przyjemnie i skutecznie odpocząć. Park Sołacki jest też uczęszczany przez rowerzystów.

Dodatkowym krajobrazowym elementem łączącym park z centrum miasta Poznania jest zadrzewiona szpalerem kasztanowców al. Wielkopolska.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Sołacki wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii park
Materiał definicja materiału
cobblestone
water
tree
shrub
grass
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.4232798, 16.8981948
Adres Poznań, Park Sołacki
Powierzchnia 14.63
Długość 1100.00
Szerokość 250.00

Jak dojechać