Muzeum Pergamońskie

Muzeum Pergamońskie (niem. Pergamonmuseum) – muzeum znajdujące się w Berlinie, w którym zrekonstruowano Wielki Ołtarz Zeusa (pergameński ołtarz). Współtworzy berlińską tzw. Wyspę Muzeów (niem. Museumsinsel). Muzeum jest słynne także ze zbiorów starożytnej architektury oraz hellenistycznej rzeźby. Znajduje się tu m.in. brama Isztar. Muzeum

Pergamońskie wybudowane zostało w latach 1910 – 1930 przez Ludwiga Hoffmanna według planów Alfreda Messela. Powstało ono jako ostatnie z pięciu gmachów muzealnych na Wyspie Muzeów. Obecnie w trzech skrzydłach budowli mieszczą się trzy muzea: Zbiory Sztuki Starożytnej z salami poświęconymi architekturze i rzeźbie, Muzeum Azji Przedniej (Vorderasiatisches Museum) oraz Muzeum Sztuki Islamskiej. Światową sławę Muzeum Pergamońskie zawdzięcza imponującym rekonstrukcjom zespołów architektonicznych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych. Plan budowy Wyspy Muzeów przewiduje stopniową modernizację muzeum pod kierownictwem architekta Oswalda Mathiasa Ungersa. Zbiory Sztuki Starożytnej wywodzą się z kolekcji należącej do elektorów brandenburskich. Uzyskały one status muzealny w 1698. Dzięki pracom wykopaliskowym i podziałowi znalezisk z Grecji i Azji Mniejszej zbiory te urosły do jednych z najbardziej znaczących na świecie. Obecnie zbiory sztuki starożytnej udostępnione są dla zwiedzających w dwóch miejscach: w Altes Museum, gdzie znajdują się przede wszystkim dzieła greckie, i Pergamonmuseum, w którym podziwiać można konstrukcje architektoniczne oraz rzeźby greckie i rzymskie.

Zbiory muzeum obejmują przed wszystkim obiekty sztuki i architektury sumeryjskiej, babilońskiej i asyryjskiej, odkryte przez niemieckich archeologów w trakcie prac wykopaliskowych finansowanych m.in. przez Niemieckie Towarzystwo Orientalne (niem. Deutsche Orient-Gesellschaft). Do najsłynniejszych eksponatów muzeum należą: Zbiory muzeum obejmują dzieła sztuki islamu stworzone na obszarze od Hiszpanii do Indii pomiędzy VIII do XIX w. Większość eksponatów pochodzi z terenów Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz Iranu, gdzie niemieccy archeolodzy prowadzili intensywną działalność wykopaliskową. Ponadto muzeum posiada obiekty sztuki kaligraficznej oraz malarstwa miniaturowego z imperium Wielkich Mogołów. Do najsłynniejszych eksponatów muzeum należą:

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Pergamońskie wikipedia

Ten obiekt należy do Museum Island

Podobne miejsca przez:

Architekt definicja architekta Alfred Messel
Styl definicja stylu Historyzm
Kategoria definicja kategorii muzeum
Materiał definicja materiału
stone
other
Cena definicja ceny normalne : 18.00 dziecko : 5.50 (wiek <6) młodzież : 5.50 (wiek 6-18) student : 15.00 (wiek 18-26) emeryt : 15.00 (wiek 65<)
Współrzędne geograficzne 52.5209000, 13.3964000
Adres Berlin, Am Kupfergraben 5
Data konstrucji 1910 - 1930
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać