Nowy Rynek w Kopenhadze

Nowy Rynek (Nytorv) to jedna z ważniejszych przestrzeni publicznych w stolicy Danii. Wraz z przyległym Starym Rynkiem tworzy wspólną przestrzeń przynależącą obecnie do deptaku Strøget. Na placu dominuje bryła klasycystycznego budynku sądu, dawniej będącego również ratuszem (1815-1905).

Nytorv utworzony został za czasów Christiana IV w 1610 roku, kiedy to nakazał on oczyścić teren za ratuszem pod przyszlą modernizację budynku w stylu renesansowym. Nytorv prosperował jako targ, podobnie jak Gammeltorv po drugiej stronie ratusza. Różnicą było to, iż właśnie na Nytorv rzeźnicy przygotowywali mięso, które sprzedawane było z kolei dopiero na Gammeltorv.

W przeszłości Nytorv było także miejscem egzekucji i tortur, gdyż umiejscowiono tu miejską szubienicę i gąsiory (te drugie znajdowały się także w innych częściach miasta). Ostatnie egzekucje na szubienicy za ratuszem miały miejsce w 1758 roku, kiedy Frederik Hammond, właściciel kombinatu żelazowego w Norwegii, i jego pomocnik, Szwed Anders Sundblad, zostali pojmani za podrabianie pieniędzy o wartości 35 tyś. talarów duńskich. Trzy lata później szubienicę usunięto, a egzekucje od tamtej pory odbywały się w kilku innych częściach miasta. Jednocześnie, na Nytorv nie zaprzestano biczowania i piętnowania aż do 1780 roku.

W 1792 roku pożar w Kopenhadze dosięgnął również Nytorv i budynki znajdujące się przy nim, m.in. ratusz. Ten, uległ raz jeszcze spaleniu w ponownym pożarze z roku 1795. Za drugim razem nie odbudowano go jednak, a urząd przeniesiono do większego obiektu po zachodniej stronie Nowego Rynku. Nowy budynek, służący wówczas jednocześnie magistraturze jak i sądowi, zaprojektował Christian Frederik Hansen, wiodący architekt tamtego okresu.

Po pożarze, Nowy i Stary Rynek stały się zasadniczo jednolitą przestrzenią, gdyż nie odbudowano już dawniej dzielącego je budynku ratusza. W pierwszej połowie XX wieku, działalność targowa na obu rynkach stopniowo zanikała, a wzmagał się na nich ruch pojazdów samochodowych. Zmieniło się to jednak w 1962 roku, gdy wyznaczono Strøget jako wyłącznie strefę ruchu pieszego.

Obecnie Nytorv i Gammeltorv jest żywą przestrzenią w centrum kopenhaskiego starego miasta. Podczas ostatniej renowacji rynków, przeprowadzonej w 1993 roku przez miejskiego architekta Otto Käsznera, dodano element w postaci oktagonalnego podestu w miejscu, w którym znajdowała się szubienica, a ponadto w nawierzchni rynków zarysowano kontur dawnego ratusza używając ku temu kamienia o jaśniejszym odcieniu. Podest służy jako siedzisko, a także czasami jako scena, np. podczas Kopenhaskiego Festiwalu Jazzowego.

źródło opisu: wikipedia

Ten obiekt należy do Strøget

Podobne miejsca przez:

Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 55.6776000, 12.5730000
Adres 1450 Kopenhaga, Nytorv
Data konstrucji 1610 - 1993

Jak dojechać