Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha

Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha – siedziba arcybiskupów praskich. Mieści się na wzgórzu zamkowym Hradczany w Pradze. Jeden z cenniejszych przykładów architektury dojrzałego gotyku w Europie środkowej. Zawiera cenne dzieła sztuki rzeźby i malarstwa od XIV-XX w. Jest historycznym panteonem narodowym narodu czeskiego, spoczywają tam władcy Czech i przechowywane są insygnia koronacyjne królów czeskich, w tym korona św. Wacława.

Gdy w 1344 praskie biskupstwo otrzymało godność arcybiskupstwa, zadecydowano o budowie nowej świątyni, odpowiedniej dla nowej rangi. 21 listopada 1344 położono kamień węgielny w obecności króla Jana Luksemburskiego, jego syna Karola (przyszłego króla Karola IV) oraz arcybiskupa Arnosta z Pardubic. Przez pierwszych osiem lat budowy pracami kierował francuski architekt Mateusz z Arras. Po śmierci Mateusza z Arras w 1352 Karol IV powierzył budowę młodemu, urodzonemu w 1323 architektowi i rzeźbiarzowi Peterowi Parlerowi. Architekt dostosował się do poprzednika jedynie w zakresie planu i ogólnej koncepcji francuskiego gotyku katedralnego. Zrezygnował z zasady ścisłej symetrii, zróżnicował formy kaplic chóru. W rezultacie ściany prezbiterium otrzymały wielkie okna o wyszukanej dekoracji maswerkowej, poniżej ciągu okien Parler wprowadził ciąg przeszklonych triforiów.

W 1385 r. zamknięty został pierwszy etap budowy katedry – wyświęcone zostało jej prezbiterium.Po śmierci Petera Parlera przez pewien czas prowadzili prace przy budowie katedry jego synowie Wacław i Jan, ale budowa została generalnie wstrzymana i w tej postaci przetrwała pięć wieków. Rozbudowę rozpoczęto na dobre dopiero w 1872. Pracami kierowali architekci neogotyku - Josef Kranner, który wraz z kanonikiem Vácslavem Pešiną byli inicjatorami ukończenia prac budowlanych, następnie Josef Mocker.

W roku 1929 ukończono ostatecznie prace nad katedrą.

W 1950 katedrę na własność przejęła Republika Czechosłowacka, a później Republika Czeska. Decyzję o nacjonalizacji katedry potwierdził Czeski Sąd Najwyższy w 2009 r., odrzucając odwołanie Kościoła katolickiego w tej sprawie.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Świętych_Wita,_Wacława_i_Wojciecha przez planerGO

Ten obiekt należy do Plaza de Castilla

Podobne miejsca przez:

Architekt definicja architekta Matthias of Arras
Peter Parler
Styl definicja stylu Gotyk
Kategoria definicja kategorii kościół
Materiał definicja materiału
stone
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 50.0906724, 14.4004154
Adres 119 00 Praga, Vikarska
Data konstrucji 1344 - 1929

Jak dojechać