Dom Kopernika w Toruniu

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Jest to zespół 2 późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w XIX w. i rekonstruowanych w latach 1960 - 1963. W trakcie rekonstrukcji przywrócono dawny układ wewnętrzny i fasadę z końca XV w. posiadającą schodkowy szczyt i maswerkowe dekoracje malarskie. Kamienica ta stanowi przykład toruńskich, gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. Kamienica nr 15 posiada bardzo bogatą fasadę z XIV w., przywróconą w 1972 r., jej maswerkowa dekoracja malarska została przywrócona podczas prac renowacyjnych w 1992 - 1994 roku. Dawniej ulica Kopernika nosiła nazwę św. Anny. Późnogotycka kamienica pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, należy do tak zwanych spichlerzodomów, które w dawnych czasach spełniały zarówno funkcje mieszkalne i były magazynem. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Kopernika_w_Toruniu wikipedia

Podobne miejsca przez:

Styl definicja stylu Gotyk
Kategoria definicja kategorii budowla
architektura
muzeum
Materiał definicja materiału
brick
Cena definicja ceny normalne : 10.00 dziecko : 7.00 (wiek <7) młodzież : 7.00 (wiek 7<) student : 7.00 (wiek <26) emeryt : 7.00 (wiek 65<)
Współrzędne geograficzne 53.0092664, 18.6038805
Adres 87100 Toruń, Kopernika 15 - 17

Jak dojechać