Definicja materiału - krzak

Co to jest krzak? (nature)

Są to rośliny rodzaju drzewiastego, ale różnica między gatunkami jest taka, że u krzewów gałęzie wyrastają na niższej wysokości lub od samego podłoża, nie ma również pnia. Podobnie jak drzewa są używane w parkach, ogrodach i alejach jako element ozdobny krajobrazu.

Miasta z konstrukcjami, w których krzak jest jednym z głównych materiałów