Fort Winiary

Fort Winiary (potocznie Cytadela) – centralny fort w strukturze poligonalnych umocnień Twierdzy Poznań położony na Wzgórzu Winiarskim w Poznaniu. Był największym fortem artyleryjskim w Europie.

Pierwsze prace przy budowie fortu rozpoczęto 23 czerwca 1828 roku. Projekt fortu sporządził Johann Leopold Ludwig Brese, zatwierdzono go 21 lutego 1829 roku. W maju i czerwcu 1830 przeniesiono na północ dwie wsie Winiary oraz zlikwidowano folwark Bonin . 29 czerwca 1834 2. batalion 18. Pułku Piechoty obsadził nie wykończony jeszcze fort, zaś w październiku i grudniu Kernwerk został obsadzony przez dwa bataliony 6. Pułku Piechoty. Do 1839 roku były już ukończone skarpy , a do 1842 zbudowano przeciwskarpy.
Modernizacje przechodziły dwie prochownie wojenne zbudowane w 1838, następnie przebudowywane w 1869 , 1873 , 1888 . W 1882 roku na narożnikach rawelinów II i III zbudowano stanowiska dla dział 21mm ( Mantel-Rohr ). Na początku XX w. postawiono budynek radiostacji oraz trzy maszty antenowe. W tym samym okresie powstał betonowy schron sanitarny w rejonie Reduty III.

Cytadela stanowiła ostatni punkt oporu Niemców i została zdobyta 23 lutego 1945 roku – w 27. rocznicę utworzenia Armii Czerwonej. Fortyfikacje zostały częściowo zburzone w trakcie zdobywania miasta. Najbardziej ucierpiała reduta koszarowa , pozostałe elementy fortu doznały tylko lekkich uszkodzeń.
Na stokach Cytadeli miała miejsce ostatnia w historii Polski publiczna egzekucja. W dniu 14 lipca 1946 roku powieszono tutaj z wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego nazistowskiego zbrodniarza – niemieckiego gauleitera Kraju Warty ( niem. Warthegau ) Artura Greisera .

W kolejnych latach fort systematycznie rozbierano. W latach 1963 - 1970 Cytadela została oczyszczona z ruin budowli obronnych i przekształcona w Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej . Budowa parku doprowadziła do niemalże całkowitej rozbiórki fortu, a pozyskaną cegłę użyto do odbudowy zrujnowanej Warszawy i Poznania .
Obecnie występuje pod nazwą Park Cytadela i jest największym parkiem miasta. W 2008 park wraz z innymi częściami miasta został uznany za pomnik historii .

Na terenie Cytadeli zinwentaryzowano 170 taksonów roślin drzewiastych. Najstarszych z nich (ponad 100-letnich) jest niewiele. W fazie początkowej nie było większych nasadzeń z powodów militarnych. Ogromna ilość drzew ucierpiała w 1945 i została bezpowrotnie stracona. Z tych, które dotrwały do czasów obecnych, należy wymienić takie gatunki, jak klon zwyczajny , grusza pospolita, kasztanowiec zwyczajny, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon jawor i robinia akacjowa . Większość roślin ozdobnych wprowadzono dopiero w latach 60.
W latach 2006-2007 przeprowadzono na terenie parku badania afidofauny, podczas których ustalono występowanie tutaj 67 gatunków mszyc , z dwóch rodzin: ochojnikowate i mszycowate, zwłaszcza z tej drugiej.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_Winiary wikipedia

Fort Winiary zawiera poniższe opinie (raporty) stwórz opinię

PoppieLangstrum
zdjęcie PoppieLangstrum
Citadel in Poznan - the best option to stroll and breathe! There are many parks in Poznan but my favourite one is Citadel. And not only for the big green areas where you can enjoy...specially due to the Army Museum. I love tanks! Also, there are one former bunker and an impressive military cemetery. Finally there is a garden-restaurant called Umberto wh... ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 2012-05-29 22:23:39

Podobne miejsca przez:

Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.4211000, 16.9353000
Adres Poznań, Aleja Armii Poznań
Data konstrucji 1829 -

Jak dojechać