Strona informacyjna o kategorii pałac

Co to jest pałac? (construction)

luksusowy budynek, który obecnie lub w przeszłości należał do kogoś z wyższych sfer lub głowy państwa. W dzisiejszych czasach większość z nich pełni funkcję muzeum lub innych instytucji publicznych lub prywatnych.