Strona informacyjna o kategorii mokradło

Co to jest mokradło? (nature)

Obszar, który jest nasycony wodą na stałe lub sezonowo. Posiada charakterystyczną dla zalanych obszarów. roślinność Do grupy mokradeł zaliczamy bagna, torfowiska lub marsze. Są interesujące ze względu na ich florę i faunę.

Mokradło występuje w miastach