Park Krajobrazowy Promno

Park krajobrazowy Promno powstał w 1993 roku. Ponad 87 proc. parku znajduje się w gminie Pobiedziska. Celem jego utworzenia była ochrona polodowcowego krajobrazu morenowego i lasów o bardzo bogatym i zróżnicowanym podszyciu krzewów i bylin. Jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Wielkopolsce (2077 ha). W lasach północnej i zachodniej części parku dominuje sosna, natomiast w części południowo-wschodniej przeważają drzewa liściaste: grab ,dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jawor, klon polny, jesion i brzoza. Podszycie tworzą: leszczyna, głóg ,bez czarny, śliwa tarnina, dereń świdwa, wawrzynek wilczełyko, kruszyna, kalina.

Z najciekawszych przyrodniczo fragmentów utworzono rezerwaty: rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Jezioro Drążynek, rezerwat przyrody Jezioro Dębiniec i rezerwat przyrody Las Liściasty w Promnie.
Największe skupisko kłoci wiechowatej w Wielkopolsce. Z rzadkich roślin występują tu gatunki torfowiskowe m.in. rosiczka (okrągło i długolistna), reliktowy mech glacjalny (mokradłosz). W pobliskich lasach rośnie wawrzynek wilczełyko, jarząb brekinia, storczyk - obuwik pospolity, orzesznik pięciolistny i żywotnik olbrzymi. W bogatym runie leśnym licznie występują przylaszczka pospolita, fiołki, pierwiosnki, zawilce i kokorycz. Na jeziorze znajdują się duże skupiska grzybieni białych i grążela żółtego. Bogato reprezentowaną jest fauna ważek, a w zaroślach nadbrzeżnych znajdują schronienie dziki. Jezioro Drążynek z przyległymi łąkami bagiennymi tworzy rezerwat flory i fauny o łącznej pow. 6,45 ha.


Razem z otaczającymi go torfowiskami i lasem rozciąga się na powierzchni 37,08 ha. Bogatą roślinność torfowisko-łąkową tworzą m.in. rosiczki, żurawina, tłustosz, wełnianka i skrzypy. Brzegi porasta trzcina, sitowie, pałka wodna i kłóć wiechowata. Wśród roślin pływających spotkać można: grzybień biały, grążel żółty i rdestnicę pływającą. Ptactwo wodne licznie reprezentowane jest przez dzikie kaczki (krzyżówka, ogorzałka, rdzawogłowa ), bąki, łyski , perkozy dwuczube i kurki wodne .

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Promno wikipedia

Podobne miejsca przez:

Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.4517000, 17.2608000
Adres Promno, Kostrzyńska
Data konstrucji - 1993
Powierzchnia 2077.00

Jak dojechać