Staw Olszak

Staw Olszak – ostatni z czterech wstępnych stawów zaporowych pomiędzy Jeziorem Swarzędzkim a Jeziorem Maltańskim. Powstał przez spiętrzenie wód rzeki Cybiny po jej wpłynięciu w granice Poznania w dolinie pomiędzy osiedlem Przemysława a Nowym Zoo. Zadaniem zbiornika jest spowolnienie przepływu Cybiny i jej samooczyszczenie dla utrzymania funkcji rekreacyjnej Jeziora Maltańskiego i zapewnienie mu odpowiedniej klasy czystości. Staw wchodzi w skład użytku ekologicznego "Olszak I".

W latach 80. XX w. opracowano koncepcję Wykorzystanie metod biologicznych dla oczyszczenia wód rzeki Cybiny przed wprowadzeniem ich do Zbiornika Maltańskiego . Jej realizacja zaowocowała odbudowaniem w roku 1989 roku stawu Olszak. Inwestycja jednak została przerwana i w efekcie w latach 1995-96 konieczne było dokonanie rekultywacji, spuszczenie wody i usunięcie zgromadzonych w nim osadów dennych.


Spiętrzenie Cybiny następuje od budowli piętrzącej na 4,316 km (licząc od ujścia rzeki do kanału ulgi na Warcie).
Przeprowadzane sukcesywnie waloryzacje doliny Cybiny wykazują, iż staw i jego okolica należą do terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W celu ich zachowania Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w 1994 roku utworzył w tym miejscu użytek ekologiczny "Olszak I", wytyczył ścieżki przyrodnicze o charakterze dydaktycznym oraz zlecił opracowanie przewodników dla różnych poziomów nauczania.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_Olszak wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii jezioro
Materiał definicja materiału
water
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.3934223, 17.0037751
Adres Poznań, Staw Olszak

Jak dojechać