Narodowy Bank Chorwacji

Narodowy Bank Chorwacji (chorw. Hrvatska narodna banka, HNB) – chorwacki bank centralny z siedzibą w Zagrzebiu. Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Chorwacji jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. HNB przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Chorwacji. Do zadań banku należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, sprawowanie funkcji nadzoru bankowego, regulowanie działalności na rynku bankowym.

Narodowy Bank Chorwacji powstał w 1990 roku. Zakres jego działań został następnie określony przez regulację o Narodowym Banku Chorwacji z 1991, która w 1992 została zastąpiona Ustawą o Narodowym Banku Chorwacji, modyfikowaną kolejno w latach 2011, 2006 i 2008. Ustawowymi organami Banku są: Rada Narodowego Banku Chorwacji i Prezes Narodowego Banku Chorwacji. Członkami Rady Narodowego Banku Chorwacji są Prezes, Zastępca Prezesa i Wiceprezesi Banku a także 8 osób spoza banku. Rada wyznacza politykę banku centralnego (politykę pieniężną i politykę kursu walutowego) i odpowiada za jej realizację. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Banku. Lista podana za informacjami na stronie internetowej HNB w dniu 22. listopada 2011: Prezes Narodowego Banku Chorwacji jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Parlament Chorwacji. Prezes HNB odpowiada za wdrażanie w życie decyzji Rady Banku.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Chorwacji wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii budowla
Materiał definicja materiału
brick
stone
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 45.8121605, 15.9841689
Adres Zagrzeb, Fra Grge Martića
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać