Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu – powstało w 1857 roku przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk  Kolejnym elementem który położył podwaliny pod powstanie dzisiejszej placówki były darowizny Seweryna Mielżyńskiego dla PTPN. W 1870 kupił on zbiory Edwarda Rastawieckiego, a w 1871 przekazał towarzystwu należącą do swojej rodziny kolekcję miłosławską. Ponadto zakupił teren, gdzie zorganizowano wystawę zgromadzonych zbiorów. W 1881 PTPN nadało im nazwę Muzeum im. Mielżyńskich, dla publiczności otwarto je ostatecznie w 1882 roku.

W 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Muzeum Cesarza Fryderyka III przemianowano na Muzeum Wielkopolskie . Było to pierwsze w odrodzonej Polsce muzeum publiczne. Kolejne lata to intensywny rozwój Muzeum. Przejęto wówczas zbiory z Muzeum Mielżyńskich oraz dokonano nowych zakupów, zwłaszcza w zakresie ówczesnego malarstwa i rzeźby. Ostatecznie podzielono w okresie międzywojennym muzeum na trzy oddziały: Galerię Malarstwa i Rzeźby, zajmującą budynek po Muzeum Fryderyka III, Muzeum Archeologiczne w gmachu PTPN.

Podczas II wojny światowej władze niemieckie całość ponownie przemianowały na Kaiser Friedrich Museum Posen. Wiele dzieł wywieziono w głąb Rzeszy, zaś reszty zniszczenia dokonały działania wojenne, zwłaszcza walki w 1945. Największe straty poniosły zbiory przyrodnicze i etnograficzne.
Jeszcze w 1945 poznańscy historycy sztuki rozpoczęli odbudowę zbiorów Muzeum Wielkopolskiego. W 1949 ze zbiorów malarstwa Edwarda A. Raczyńskiego utworzono Muzeum w Rogalinie, oraz wyodrębniono Dział Kultury i Sztuki Ludowej (dziś Muzeum Etnograficzne w Poznaniu ). Starania poznańskich muzealników sprawiły, że w 1950 roku Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu zostało przekształcone w Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jednoczesnie zbiory Muzeum Prehistorycznego, oddziału wyodrębnionego jeszcze w 1945, przekształcono w oddzielne Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą w pałacu Górków . W kolejnych latach kolekcję rozbudowywano tworząc nowe działy:


W latach siedemdziesiątych odrestaurowano elewację gmachu głównego Muzeum Narodowego i zmontowano na fasadzie głównej mozaiki wg projektu Zbigniewa Bednarowicza. Uzupełnione zostały również, przez Józefa Murlewskiego, elementy uszkodzone jeszcze podczas podczas działań wojennych.

Jednocześnie rozwijała się Galeria Malarstwa i Rzeźby przy której w 1975 roku powstał Dział Plakatu i Designu, który w 1982 objął także zbiory wzornictwa. W roku 1992 istniejąca przy Galerii Malarstwa i Rzeźby Galeria Sztuki Współczesnej wzbogaciła sie o Dział Fotografii, Filmu i Video .
W 1990 roku przy Muzeum Narodowym w Poznaniu Edward B. Raczyński w swoją setną rocznicę urodzin ustanowił Fundację im. Raczyńskich, która wniosła do muzeum jako depozyt zbiory rodu Raczyńskich zgromadzone w Rogalinie .
W 2001 roku udostępniono zwiedzającym nowe skrzydło Galerii Malarstwa i Rzeźby, którego budowę planowano już na przełomie lat 60. i 70. XX wieku .
W 2006 Muzeum Narodowe w Poznaniu posiadało w swoich zbiorach 309 569 obiektów, umieszczonych w 203 304 pozycjach inwentarzowych oraz 4 119 depozytów.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Poznaniu wikipedia

Wewnątrz Muzeum Narodowe w Poznaniu możesz też znaleźć: Museum of Musical Instruments in Poznan ,

Podobne miejsca przez:

Cena definicja ceny normalne : 12.00 dziecko : 8.00 (wiek <7) młodzież : 8.00 (wiek 7<) student : 8.00 (wiek <26) przewodnik : 60.00 specjalne : 85.00
Współrzędne geograficzne 52.4086110, 16.9288890
Adres Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 26
Data konstrucji - 1857
Data otwarcia 1882
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać