Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie – w okresie zimnej wojny jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim. Poza tym były też przejścia, na których kontrolowała tylko NRD-owska kontrola graniczna. Mieściło się na ulicy Friedrichstraße, na skrzyżowaniu z Zimmerstraße, w samym sercu Berlina podzielonego wówczas murem berlińskim. Oficjalna nazwa przejścia po stronie NRD-owskiej brzmiała właśnie Zimmerstraße. Od strony zachodniej przy przejściu znajdowała się stacja metra Kochstraße. Na przejściu alianci zachodni (żołnierze USA, Francji i Wielkiej Brytanii) nie sprawdzali wszystkich przekraczających granicę. W ich budce zgłaszali wyjazd do Berlina Wschodniego (we własnym interesie, w razie zatrzymania lub zaginięcia w NRD) tylko członkowie sił zbrojnych aliantów zachodnich. Natomiast drobiazgowa kontrola wszystkich przekraczających granicę odbywała się po stronie NRD. Zgodnie z decyzją władz NRD przejście przeznaczone było tylko dla cudzoziemców (tj. nie-Niemców) - zarówno zwykłych turystów, jak i personelu dyplomatycznego.

W 1991 roku Armia Stanów Zjednoczonych oficjalnie opuściła "Checkpoint Charlie". Obecnie znajduje się tam Muzeum Muru Berlińskiego oraz symboliczny punkt kontroli granicznej - atrakcja turystyczna, w której można nabyć odcisk pieczątki kontroli granicznej z wybranej przez siebie strefy okupacyjnej. 27 października 1961 - sowieckie czołgi stoją naprzeciw amerykańskich czołgów Widok z roku 1977 od strony sektora amerykańskiego. Ronald Reagan na Checkpoint Charlie w roku 1982. Widok z roku 1986 od strony NRD. Przekraczanie granicy, 10 listopada 1989. Przekraczanie granicy, 14 listopada 1989. Demontaż Checkpoint Charlie, styczeń 1991 Replika znaku informującego o przejściu z Zachodniego do Wschodniego Berlina. Oryginał tablicy informującej o przejściu do Berlina Zachodniego, obecnie w Muzeum Aliantów w Berlinie Jedyny ocalały oryginalny fragment pierwszego budynku granicznego - również znajduje się w Muzeum Aliantów

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charlie wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii inne
muzeum
Materiał definicja materiału
other
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 52.5075000, 13.3902700
Adres Berlin, Friedrichstraße

Jak dojechać