Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 604. pośród wszystkich typów uczelni.. Za oficjalną datę powstania Politechniki Warszawskiej przyjmuje się rok 1915, ale już od 1898 istniał Instytut Politechniczny w Warszawie z rosyjskim językiem wykładowym.

Uczelnia sięga tradycjami do 1826, kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Główny kompleks Politechniki położony jest w centrum Warszawy. Jest to obszar między aleją Niepodległości, ulicami Nowowiejską i Koszykową. Kluczowe miejsce przy Placu Politechniki zajmuje Gmach Główny. Oprócz tego do Politechniki należą budynki w okolicach głównego kompleksu, Kampus Południowy w okolicy skrzyżowania ulic Wołoskiej i Narbutta (wydziały WZ, WIP, SIMR, Mechatronika, WIM oraz DS Żaczek), Waryńskiego (D.S. Riviera, D.S. Mikrus, wydział IChIP), Batorego (Stodoła), Wawelskiej i Placu Narutowicza ( DS Akademik, DS Tulipan, DS Pineska, DS Bratniak i DS Muszelka). Na terenie Politechniki Warszawskiej działają licznie organizacje studenckie i koła naukowe, a także niekomercyjne media studenckie: portal "polibuda.info", radio internetowe Radio Aktywne, telewizja internetowa TVPW oraz miesięcznik kulturalny "i.pewu".

Obecnie na uczelni jest 19 wydziałów i 1 kolegium. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej (BGPW) oraz biblioteki wydziałowe i instytutowe świadczą usługi dla społeczności akademickiej prowadzą działalność edukacyjną, dydaktyczną i badawczą. Biblioteki posiadają: 1500000 tomów drukowanych książek i czasopism, ponad 18.000 elektronicznych czasopism, źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych. Biblioteka zapewnia też dostęp on-line do elektronicznych źródeł wiedzy oraz prowadzi Bibliotekę Cyfrową PW - oferującą dostęp do cyfrowych wersji książek, czasopism i innych dokumentów. Strona domowa BGPW, Biblioteka Cyfrowa PW.

Zarejestrowana 15 stycznia 2007 roku organizacja studencka mająca na celu pomoc międzynarodowym studentom przebywającym na Politechnice Warszawskiej w ramach wymian międzyuczelnianych ( w szczególności w ramach programu LLP Erasmus ) oraz promowanie tychże wymian wśród polskich studentów. Założona w maju 2007 roku z inicjatywy Studentów Politechniki Warszawskiej telewizja internetowa. Studencki portal internetowy, który powstał 10 stycznia 2005 roku z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Polibuda.info ma charakter niekomercyjny, tworzą ją redaktorzy, programiści i graficy, których działalność oparta jest na bezpłatnej aktywności studenckiej. W skład członków portalu wchodzą nie tylko studenci Politechniki, ale także osoby z innych warszawskich uczelni. Założony w 2001 chór amatorski działający przy Politechnice. Najstarszy studencki zespół folklorystyczny w Warszawie, powstały w 1951r przy Politechnice Warszawskiej. Tworzą go studenci i absolwenci wyższych uczelni warszawskich. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (SKPB Warszawa) funkcjonuje jako organizacja studencka przy Politechnice Warszawskiej. Koło powstało w 1957 roku jako jedna z pierwszych organizacji studenckich zajmujących się turystyką kwalifikowaną wśród młodzieży. Do dziś jest najliczniejszą studencką organizacją górską w stolicy.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Warszawska wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii budowla
szkoła
Materiał definicja materiału
brick
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 52.2202780, 21.0105560
Adres Warszawa, Plac Politechniki 1
Data konstrucji 1826 -
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać