Plac Niepodległości w Kijowie

Plac Niepodległości w Kijowie inaczej Plac Niezależności lub Majdan Niepodległości (Майдан Незалежності) to główny plac w stolicy Ukrainy, Kijowie, miejsce ważnych uroczystości państwowych i imprez kulturalnych. Obecny wygląd Majdanu jest wynikiem gruntownej przebudowy w roku 2002. Wcześniejszy styl socrealistyczny, z dużą ilością fontann, został zastąpiony bardziej nowoczesnym. Plac położony jest na terenie byłej polskiej gminy kupieckiej - " Lackiej Słobody " w kijowskim grodzie księcia Jarosława, oraz w historycznej i administracyjnej dzielnicy Padół, między Starym Miastem a Dolnym Wałem nad Dnieprem.

W jego centrum stoi obecnie Lacka Brama. Od średniowiecza odnotowują w tym miejscu największe jarmarki kijowskie tzw. " kreszczeńskie " - trwające od 6 stycznia przez kolejne 20 dni, wywodzące się z przywileju Zygmunta I, z roku 1516. W latach 1151, 1203 i 1240 miejsce to było widownią krwawych zmagań podczas najazdów Suzdalczyków oraz Mongołów. Na początku XVII wieku była to parcela Biskupie, historyczna niwa w obrębie dzielnicy Padół. Nazwa Biskupie pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie z roku 1604 na określenie kwartału ziemi wydzierżawionej przez Zygmunta III biskupowi Wereszczańskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę klasztoru Dominikanów.

W roku 1660 po wypędzeniu zakonników nazwa ta zanika. W 1811 wybuchł na Padole pożar, który strawił większą część tej dzielnicy. Po pożarze zmieniono całą strukturę przestrzenną luźno powiązanych ze sobą oddzielnych części starego Kijowa, poprzez połączenie ich ze sobą nowo wybudowaną arterią - drogą Kreszczatik. W miejscu starej rzemieślniczej i kupieckiej dzielnicy powstają z udziałem rosyjskiego skarbu państwa Izba Kontraktowa oraz duży rosyjski dom handlowych "Gostiny Dwor ", wybudowany w latach 1812 - 1828, a jego pobliżu główny gmach otwartego w 1834 Uniwersytetu Świętego Włodzimierza.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Niepodległości_w_Kijowie wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii plac
Materiał definicja materiału
floor tile
stone
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 50.4500000, 30.5166670
Adres Kijów, Malopidval'na St 14

Jak dojechać