Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko w Szczyrku

Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko w Szczyrku to jeden z większych ośrodków narciarskich w Polsce, położony w Beskidzie Śląskim (Pasmo Baraniej Góry) na północych zboczach Małego Skrzycznego (1 211 m n.p.m.) i Wierchu Pośredniego (990 m, który z kolei jest niewybitnym wzniesieniem na północnym zboczu Malinowa). Ośrodek ma dwie dolne stacje: północną – Czyrną (bliżej centrum Szczyrku) i południową – Solisko (bliżej Przełęczy Salmopolskiej).

Wśród 13 tras ośrodka dwie są kultowe:

  • Bieńkula - (o czarnym stopniu trudności), jedna z kilkunastu czarnych tras zjazdowych w Polsce. Jest to trasa wymagająca, zarówno w sezonie 2009/2010, jak i 2010/2011 na trasie tej zdarzyły się narciarskie wypadki śmiertelne (w sezonie 2009/2010 zginął tu instruktor narciarstwa),
  • Golgota (11) – czerwona. Nazwa pochodzi z czasów, gdy trasa nie była ratrakowana i przejazd nią był nadzwyczaj męczący.

Obie te trasy mają homologacje FIS na rozgrywanie międzynarodowych zawodów narciarskich. Obie licencje ważne są do 29 listopada 2015 roku i dotyczą obu płci. Bieńkula ma homologację na slalom gigant, a Golgota – na slalom.

Wszystkie wyciągi w ośrodku są orczykowe.W sumie w ofercie ośrodka znajduje się ok. 22 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Trasy są sztucznie naśnieżane (poza 1, 6 i 13), ratrakowane, a 2 z nich są oświetlone po zmroku (7 i 11).

Stacja nie jest członkiem Stowarzyszenia PSNiT.

Ośrodek ma stosunkowo ubogą infrastrukturę. W pobliżu dolnych stacji wyciągów w Czyrnej i na Solisku znajdują się punkty gastronomiczne, WC i parkingi. Ponadto szkoły narciarskie i snowboardowe, wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego oraz narciarskie przedszkole. W Czyrnej, na Hali Skrzyczeńskiej i Hali Pośredniej znajdują się placówki GOPR.

Operatorem ośrodka jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON S.A.) z siedzibą w Szczyrku przy ul. Narciarskiej 16. Jest to spółka zarejestrowana w KRS w listopadzie 2002 roku. Została założona z inicjatywy Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów Narciarskich „Stowag” w Szczyrku. Akcjonariuszami spółki jest 53 właścicieli gruntów i Stowarzyszenie Właścicieli Gruntów "Stowag". Statutowym celem utworzonej spółki jest rozwój Ośrodka Narciarskiego Czyrna-Solisko. Akcjonariusze SON S.A. dysponują ok. 24% powierzchni tras zjazdowych i pod wyciągami. Prezesem zarządu spółki jest Stanisław Bolesław Richter.

Pierwsze wyciągi narciarskie Górniczego Ośrodka Narciarskiego (GON) były budowane przez śląskie kopalnie na przełomie lat 60. i 70 XX wieku. Relacje z właścicielami działek nie zostały prawnie uregulowane. W roku 1990 dyrektorem GON został Stanisław Richter, który jednocześnie (jako osoba fizyczna) kupował od prywatnych właścicieli ziemię na terenie ośrodka. Gliwicka Spółka Węglowa wniosła ośrodek aportem do powstałej w 1994 roku Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. (GAT), będącej spółką Skarbu Państwa. Stanisław Richter w dalszym ciągu pozostawał dyrektorem ośrodka, do 1998 roku. Po odejściu Richtera zaczął narastać konflikt między ówczesnym operatorem ośrodka a właścicielami gruntów (w tym Richterem), na których ośrodek działał. Ponad 60 procent terenów, po których przebiegają trasy i wyciągi, należy do 120 prywatnych właścicieli. Stanisław Richter był inicjatorem powstania Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów „Stowag” w Szczyrku, próbując doprowadzić do współgospodarowania ośrodkiem. Na przełomie wieków Stowag wychodził z wieloma inicjatywami zmian własnościowych ośrodka, jednak bez skutku. Zainteresowane kupnem ośrodka były również władze Szczyrku.

W wyniku narastającego konfliktu między GAT a Stowag przez kilka sezonów w latach 2000–2010 ośrodek był praktycznie nieczynny (przeważnie czynne były jedynie 4 z 13 wyciągów i niektóre trasy). W latach 2001–2010 w ośrodku tym oraz w Ośrodku Narciarskim Pilsko w Korbielowie, również należącym do GAT, obowiązywał wspólny system karnetów. Po wydzierżawieniu ośrodka w 2010 roku Szczyrkowskiemu Ośrodkowi Narciarskiemu zrezygnowano z tego systemu.

Wreszcie w 2011 roku GAT przeprowadził przetarg na sprzedaż ośrodka jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i w wyniku publicznej licytacji, do której stanął jeden chętny, wyłonił 14 kwietnia 2011 roku nabywcę, czyli Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, któremu sprzedał ośrodek za 13,7 mln zł.

SON S.A. pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w ywsokości ok. 750 tys. zł na rozbudowę infrastruktury ośrodka.

Obecnie przeprowadzana jest gruntowna modernizacja sztucznego naśnieżania, szczególnie na trasach w Czyrnej, gdzie dotychczas armatek nie było. Naśnieżane będą też miejsca pod orczykami, gdzie do tej pory były problemy ze śniegiem.

GAT rozpoczął budowę wyciągu krzesełkowego na Hali Pośredniej, planowane jest dokończenie tej budowy. Przed sezonem 2012/2013 ma powstać również wyciąg krzesełkowy z Soliska na Halę Skrzyczeńską. W dalszych planach są kolejne dwa wyciągi krzesełkowe z Czyrnej – na Halę Skrzyczeńską oraz na Małe Skrzyczne oraz 2-osobowy (ze względu na zakaz poszerzenia przecinki) wyciąg krzesełkowy wzdłuż Golgoty, prawdopodobnie zostanie też tu uruchomiona inna, łatwiejsza trasa. Rozważana jest też budowa wyciągu umożliwiającego narciarzom dojazd do sąsiedniego Ośrodka Narciarskiego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich znajdującego sie na zboczach Skrzycznego.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ośrodek_Narciarski_Czyrna-Solisko_w_Szczyrku wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii ośrodek narciarski
Materiał definicja materiału
snow
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 49.6827220, 18.9741940
Adres Szczyrk,
Długość 22.00
Więcej informacji strona oficjalna

Jak dojechać