Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) to lider polskiego przemysłu targowego. Posiadają niemal 50% udziałów w rynku targowym w Polsce i są drugim organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce Poznań został ujęty w światowym rankingu miast targowych AUMA (33 miejsce w 2008 r.).

MTP istnieją od 1921 roku i są jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów. Obecnie kalendarz targowy obejmuje niemal 80 prestiżowych wydarzeń targowych. Bierze w nich udział ponad 10 tys. wystawców, w tym 2 tys. 300 firm zagranicznych z 70 krajów świata. Imprezy odwiedziło ponad 310 tys. zwiedzających, w tym goście z zagranicy. W sumie targi, kongresy i konferencje organizowane na terenach MTP odwiedziło w 2009 roku 880 tys. zwiedzających, co czyni z MTP czołowy ośrodek turystyki biznesowej w kraju.

W portfelu Międzynarodowych Targów Poznańskich jest 11 największych w Polsce targów pod względem całkowitej powierzchni wystawienniczej. Są to targi budowlane BUDMA, przemysłu ciężkiego ITM Polska, drzewne DREMA, meblarskie MEBLE, logistyki i opakowań TAROPAK, mechanizacji rolnictwa POLAGRA-PREMIERY, INSTALACJE, technologii spożywczych POLAGRA-TECH, ekologiczne POLEKO, hodowli zwierząt FARMA, maszyn budowlanych BUMASZ oraz wyrobów spożywczych POLAGRA-FOOD.

W 1911 w Poznaniu odbyła się Wystawa Wschodnioniemiecka. To właśnie na nią wzniesiono charakterystyczną Wieżę Górnośląską . Wieżę zaprojektował Hans Poelzig, profesor politechniki w Berlinie. Poelzig należał wówczas do czołówki architektów propagujących nową estetykę, która później stała się popularna w USA jako art deco. Choć znawcy architektury uznawali Wieżę Górnośląską za dzieło sztuki, nie budziła ona zachwytu wśród poznaniaków. Nie pasowała bowiem do architektury PeWuKi. Aby przystosować ją do ówczesnej zabudowy, pomalowano jej żelazną konstrukcję na czerwono i niebiesko. Dziś na fundamencie wieży stoi ażurowa Iglica, symbol Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Idea zorganizowania przez Polaków targów w Poznaniu narodziła się już w 1917 , podczas zjazdu Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu. Była to organizacja skupiająca polskich kupców z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego . Miały to być targi międzynarodowe, zorganizowane na wzór Targów Lipskich. I Targ Poznański, jak wówczas nazywała się impreza, miał miejsce w 1921 (od 28 maja do 5 czerwca ), a pierwszym dyrektorem został Mieczysław Krzyżankiewicz. Pierwsze targi o charakterze międzynarodowym miały miejsce w 1925 . Do tego momentu w targach mogły uczestniczyć firmy polskie, firmy z Wolnego Miasta Gdańska oraz firmy zagraniczne, które miały swoje filie w Polsce i reprezentowali je polscy obywatele. Jednak już rok wcześniej, bo w 1924 doszło do podpisania umów z firmami z Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Szwecji . W 1927 roku targi zostały przyjęte do Związku Targów Międzynarodowych .

Intensywny rozwój w okresie hossy lat 20. XX wieku ukoronowała olbrzymia Powszechna Wystawa Krajowa , którą zwiedziło 4,5 mln osób. W tym samym, 1929 , zaczął się Wielki Kryzys. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej firma przetrwała i w końcu dwudziestolecia międzywojennego stała się jedną z największych tego typu w Europie. II wojna światowa przerwała jej działalność. Na terenach MTP umieszczono fabrykę samolotów Focke-Wulf , co sprawiło, że stały się one celem alianckich nalotów. Dzieła destrukcji dopełniły walki w 1945 . Wówczas zniszczono 85% terenów targowych. Pomimo zniszczeń pierwsza impreza targowa po wojnie odbyła się w 1946, a od 1947 znów Targi stały się imprezą międzynarodową i od tego czasu MTP nieustannie rozwijają się i modernizują.

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowe_Targi_Poznańskie wikipedia

Podobne miejsca przez:

Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 52.4036110, 16.9088890
Adres Poznań, Bukowska 11
Data konstrucji 1917 -

Jak dojechać