Jeziora w Kopenhadze

Jeziora (Søerne) w Kopenhadze, stolicy Danii, to grupa 5 zbiorników wodnych o prostokątnym kształcie (dwa położone najbliżej dzielnicy Vesterbro mają łącznie podobną wielkość jak każdy z pozostałych trzech pojedynczo). Jeziora otaczają łukiem zachodni kraniec centrum miasta, tworząc jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych elementów topografii miasta. Ścieżki je otaczające cieszą się dużą popularnością spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy.

Początkowo przez obszar, na którym obecnie są jeziora, przebiegał jeden długi ciek wodny o kształcie łuku i znajdował się poza granicami miasta. We wczesnym średniowieczu pojawiło się zapotrzebowanie na wodę z młynów. W rezultacie zbudowano groblę i utworzono jezioro Peblinge.

W efekcie oblężenia miasta w 1523 roku, postanowiono rozbudować system okopów. Poszerzono groblę na jeziorze Peblinge i stworzono jeszcze jedną tamę. W ten sposób powstało jezioro Sortedams. Później, w podobny sposób utworzono jezioro Sankt Jørgens (początek XVI wieku). Nowo powstałe tamy dawały możliwość zalania całego obszaru w razie ataku.

Peblinge i Sortedams Sø slużyły także jako miejskie rezerwuary. W połowie XVIII wieku jednak zaprzestano czerpać z nich wodę pitną ze względu na jej złą jakość.

Pierwszy most, Fredensbro, zbudowano na jeziorze Sortedams w 1878 roku w postaci drewnianej konstrukcji. Obecny Fredensbro to jednak szeroka grobla oddzielająca dwa zbiorniki. Spadziste brzegi Peblinge i Sortedams powstały w 1929 roku wraz ze ścieżkami otaczającymi jeziora. W latach 60. chciano zbudować czteropasmową obwodnicę śródmieścia, ale projekt ten porzucono, a jeziorom przyznano status obszaru chronionego w 1966 roku.

Jeziora w obecnym kształcie to trzy sztuczne zbiorniki wodne o pięciu basenach łącznie: Sankt Jørgens Sø (Jezioro św. Jerzego) ma dwa baseny; jeden basen tworzy Peblinge Sø (Jezioro Studentów: pebling oznacza "młodego księdza", a w czasach, gdy szkolnictwo było wyłączną domeną Kościoła, używano tego określenia w stosunku do wszystkich uczniów); Sortedams Sø (Jezioro Czarnej Tamy) składa się z dwóch basenów. 

Dopływ wody do jezior z mokradeł Utterslev Mose, jeziora Emdrup i, w mniejszym stopniu, z jaziora Damhussøen, zapewnia system rur. Również z jezior woda jest odprowadzana dalej. Średni czas stania wody w jeziorach wynosi rok.

Wody z Utterslev Mose czy jeziora Emdrup są bardzo bogate wskładniki odżywcze, przez co w jeziorach pojawiły się duże ilości alg zanieczyszczających wodę. W 1999 roku władze miasta zbudowały oczyszczalnię na jeziorze Emdrup, dzięki czemu odrodził się biosystem jezior, a w wodzie pojawiła się zróżnicowana fauna i flora.

Jeziora służą obecnie głównie jako miejsce rekreacji, a ścieżki wokół nich - o łącznej długości 6,4 km - są popularne wśród spacerowiczów i biegaczy.


źródło opisu: wikipedia

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii jezioro
Materiał definicja materiału
water
tree
grass
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 55.6888890, 12.5669440
Adres 1357 Kopenhaga, Vester, Nørre and Øster Søgade
Data konstrucji 1523 - 1977

Jak dojechać