Fossar de les Moreres

Fossar de les Moreres jest to plac znajdujący się obok kościoła Santa Maria del Mar w Barcelonie o wyrazistej symbolice jedności i niepodległości katalońskiej.

Teren, na którym dzisiaj znajduje się plac w XII wieku służył, jako cmentarz, gdzie chowano zmarłych z pobliskiej parafii. Legenda mówi, że pastor chciał wydzierżawić od bogatego arystokraty fragment ogrodu, który leżał bezpośrednio przy parafii. Ten powiedział, że odda ogród proboszczowi, jeżeli ten w ciągu 15dni pochowa kogoś. Logiczne było, ze ksiądz nie mógł zabić kogoś specjalnie tylko po to, aby mieć teren pod cmentarz. Ale zgodził się na ten warunek. Kiedy po dwóch tygodniach nie odbył się żaden pogrzeb, arystokrata chciał pójść do księdza i rozstrzygnąć spór. Kiedy szedł przez teren, o który był spór dostał ataku serca i umarł. W ten sposób pierwszy pogrzeb odbył się w ciągu 15 dni i przy parafii został założony cmentarz.

Teren był używany, jako cmentarz do XVIII wieku, do czasu wojny o sukcesje hiszpańską. Wówczas o tron i przywództwo w Hiszpanii walczyli Filip popierany przez dynastię Burbonów oraz Karol popierany przez dynastię Habsburgów, po tym jak spodziewano się śmierci ówczesnego króla Hiszpanii Karola II, który nie miał potomków. Wojna, która początkowo miała być rozstrzygnięta miedzy dwoma najważniejszymi kandydatami, Francją i Austrią, przerodziła się w konflikt na skalę europejską ze względu na to, że duża część monarchów czy arystokratów ze względu na pokrewieństwo, mogło się ubiegać o sukcesję lub rekompensatę. Po żmudnym oblężeniu miasta i licznych walkach, Barcelona została zdobyta 11 września 1714 przez wojska przyszłego króla Filipa V. Wszystkie ofiary śmiertelne ostatniej bitwy pochowano na Fossar de les Moreres. Kilka dni po zdobyciu miasta zniesiono prawa i wcześniej obowiązującą konstytucję. Została ona zastąpiona przez Dekret de Nueva Planta, w którym ustanowiono rządy absolutne Filipa V oraz zakazano używania jeżyka katalońskiego, a urzędowym stał się hiszpański. Dodatkowo w Barcelonie zostały zamknięte wszystkie urzędy i instytucje państwowe takie jak szpitale, uniwersytet, szkoły publiczne.

W 1821 roku pod naciskiem dekretu króla Karola III wybrukowano pierwotny cmentarz, na którym zostali pochowani bohaterowie wojny o sukcesję. 11 września jest uważany za Święto Narodowe Katalonii, podczas którego właśnie na Fossar de les Moreres obchodzone są uroczystości i wszyscy Katalończycy świętują. Na pamiątkę został tam ustawiony pomnik przedstawiający miedziany łuk, na którego szczycie jest zapalony ogień, a u jego podnóża jest wyryta inskrypcja katalońskiego poety Frederica Solera pt. "Pitarra".


źródło opisu: planerGO

Podobne miejsca przez:

Kategoria definicja kategorii zabytek
plac
cmentarz
Materiał definicja materiału
brick
iron
Dzielnica La Ribera (Ciutat Vella)
Cena definicja ceny darmowe
Współrzędne geograficzne 41.3836290, 2.1825547
Adres 08003 Barcelona, Carrer del Fossar de les Moreres
jak dojechać? oficjalna strona

Jak dojechać