Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie – cmentarz wojskowy w Charkowie, w rejonie kijowskim, na Piatichatkach, wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka.

Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich; spoczywa na nim 4 302 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 przez NKWD, a także około 2 000 radzieckich Ukraińców, Rosjan i Żydów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938.

Polscy jeńcy wojenni spoczywający na cmentarzu zostali przewiezieni w 1940 roku do Charkowa z obozu w Starobielsku i rozstrzelani w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie.

W 2003 roku w Polsce ukazała się "Księga Cmentarna" cmentarza w Charkowie, zwierająca listę pochowanych tam ofiar zbrodni katyńskiej wraz z krótkimi biografiami (łącznie 3812 nazwisk).

źródło opisu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Ofiar_Totalitaryzmu_w_Charkowie przez planerGO

Podobne miejsca przez:

Architekt definicja architekta Zdzisław Pidek
Kategoria definicja kategorii cmentarz
Materiał definicja materiału
bronze
Wskazówka definicja porady Difficult to reach
Cena definicja ceny
Współrzędne geograficzne 50.0797878, 36.2615964
Adres Charków, Bilhorodskie H.

Jak dojechać