Klasycystyczna - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Klasycystyczna?

Przybliżony okres występowania (1750 - 1899)


W klasycyzmie architektura po raz kolejny zwraca się ku Antykowi, zwłaszcza w kreacji fasady nawiązującej do greckiej lub rzymskiej świątyni z trójkątnym przyczółkiem i portykiem. Kolumna ponownie pełni funkcję nie tylko dekoracyjną, lecz również konstrukcyjną. Dekoracja jest zazwyczaj oszczędna, pojawiają się girlandy, perełkowania, rozety czy palmety, zawsze antykizująca. Jednakże wyposażenie wnętrza budynku spełnia wszystkie wymogi wieku XVIII i XIX. Osiągany jest spokój, którego brakowało barokowi. Często tworzy się budynki monochromatyczne, dla których forma przeważa nad kolorem. Wiele budowli ma charakter eklektyczny

Miasta z projektami w tym stylu