Ekletyzm - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Ekletyzm?

Przybliżony okres występowania (1860 - 1920)


Polegał na łączeniu w jednym budynku kilku różnych stylów historyzujących jak neogotyk, neobarok czy neorenesans, często w sposób nie pasujący do siebie i chaotyczny. Jest to jeden z odłamów historyzmu. Później bardziej harmonijny, wprowadzone więcej elementów renesansowych.

Miasta z projektami w tym stylu