Definicja materiału - woda

Co to jest woda? (nature)

Związek chemiczny złożony z tlenu i wodoru. Wzór chemiczny to H2O. W wielu procesach życiowych jest głównym lub niezastąpionym składnikiem. Występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym jako woda (słona lub słodka), gazowym jako para wodna i stałym w postaci lodu.