Definicja materiału - ceramika

Co to jest ceramika? (clay)

Są to płytki wykonane z porcelany, gliny lub innych materiałów wykorzystywane jako elementy ozdobne lub dekoracyjne w architekturze. Najczęściej nakłada się na nie emalię, tworząc z nich formę „azulejo”.

Miasta z konstrukcjami, w których ceramika jest jednym z głównych materiałów