Miasta z konstrukcjami, w których bruk jest jednym z głównych materiałów