Strona informacyjna o kategorii zamek

Co to jest zamek? (construction)

Zamek są to zabudowania łączące funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. Charakteryzuje się zwartą zabudową, jest przystosowany do obrony przez zamknięty obwód obronny. Powstał w średniowieczu.