Strona informacyjna o kategorii targ

Co to jest targ? (construction, food)

Jest to miejsce, na którym dochodzi do sprzedaży i kupna towarów, często regionalnych na określonej przestrzeni. Zasady funkcjonowania targu są związane z pewnymi tradycjami i są ściśle określone.

Targ występuje w miastach